Vlaamse regering saneert samen met Confederatie Bouw gronden

De Vlaamse regering gaat samenwerken met de Vlaamse Confederatie Bouw om zwaar vervuilde sites, zogenaamde blackfields, versneld te saneren. Dat hebben beide partijen donderdagochtend afgesproken.

De Confederatie Bouw stelde aan de regering voor om te werken met San-Invest, een vorm van publiek-private samenwerking. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege zal nu met OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een aantal pilootprojecten uitwerken. Volgens de Confederatie Bouw kan San-Invest op korte termijn zorgen voor een groot aantal saneringen van blackfields, waarna ze bebouwd kunnen worden met nieuwe woningen, bedrijven en gemeenschapsvoorzieningen. De Confederatie acht dat daardoor op korte termijn voor 175 miljoen euro extra investeringen in bodemsanering en ontwikkeling mogelijk worden.

Lees meer over dit artikel op de site Ikgabouwen.be


Terug naar het nieuwsoverzicht