Belgische ondernemers zijn minder optimistisch

16/08/2011

Volgens de laatste maandelijkse barometers van de Confederatie Bouw zijn de Belgische ondernemers steeds minder optimistisch en gaan er steeds meer bedrijven in de sector failliet, ook al wordt de activiteit van de sector ondersteund en staat de orderportefeuille goed vol.

Steeds meer faillissementen, dalend vertrouwen

Tijdens het tweede trimester van 2011 was het aantal faillissementen in de bouw 10,7% hoger dan tijdens het eerste trimester van 2011, met een totaal van 439 faillissementen. Die stijgende tendens zal op middellange termijn niet verminderen. En dat is te merken aan het vertrouwen van de ondernemers; minder dan 11% van de ondernemers staat optimistisch tegenover de conjunctuur, tegenover bijna 14% pessimistische ondernemers, een kloof die steeds groter wordt.

Meer bouwvergunningen, verzekerde productie voor bijna 6 maanden

Nochtans zijn niet alle indicatoren slecht; de bouwsector heeft zich dynamischer getoond tijdens het eerste trimester van 2011 dan tijdens het eerste trimester van 2010 (met een stijging van de activiteit met 8,7% en 1,3% meer tewerkstelling).

De bouwvergunningen doen het eveneens goed; tijdens het eerste trimester van 2011 heeft de woningbouw bijna 11.000 nieuwe woningen goedgekeurd (17% meer dan in het laatste trimester van 2010). Wat de niet-residentiële markt betreft, zien we een gemiddelde stijging van 10% maar met een dalende tendens, en op zijn best een daling van de vergunningen.

De orderportefeuille vertoont geen enkel teken van een tempoverlies met, van april tot juni 2011, een verzekerde activiteit voor 5,5 maanden.

Bron : http://www.confederatiebouw.be

Bron afbeelding : http://trends.rnews.be


Terug naar het nieuwsoverzicht