Presentatie van het nieuwe platform voor documentuitwisseling Eneo

21/05/2012

 eneo Nieuw platform voor gegevensuitwisseling in de bouw.

Building Information Modeling (BIM) staat bij ontwerpers binnen de bouw en infrastructuur voor duurzaamheid, efficiency en samenwerking. Met name dat laatste punt heeft vaak nogal wat voeten in de aarde. Ten onrechte, bleek tijdens de presentatie van het nieuwe platform voor documentuitwisseling Eneo.

De echt zware tijden hebben de bouw en civiele techniek hopelijk achter zich gelaten, Maar de crisis ijlt nog behoorlijk na, en zowel de private als de publieke bouwsector ziet zich door kleinere marges en grotere concurrentie gedwongen zijn processen te herzien. Waar samenwerking binnen de keten, gedeelde workflows en methodieken als BIM voor de crisis vaak eerder een uitprobeersel waren dan een serieus onderdeel van de bedrijfsstrategie, stellen tegenwoordig steeds meer bouwbedrijven BIM verplicht. Sterker nog, ook steeds meer regeringen, overheden en openbare instellingen verwerken BIM als eis in hun aanbestedingen. Ook de grote partijen uit het bedrijfsleven beginnen het potentieel van BIM door te krijgen en schrijven de methodiek voor om snelle groei te realiseren. Koffieketen Starbucks bijvoorbeeld laat wereldwijd dagelijks nieuwe winkels bouwen en gebruikt daartoe het ontwerppakket Autodesk Revit, zodat alle projecten volgens de BIM-methodiek en dus gestroomlijnd en efficiënt opgezet kunnen worden.

Eneo

Printgigant Océ heeft de stand zaken in de bouw heel goed ingeschat en is een initiatief gestart onder de naam Document Services Valley. Hier doet Océ in samenwerking met verschillende partners onderzoek naar het gebruik van documenten. Eén van de eerste oplossingen die dit samenwerkingsverband concreet heeft opgeleverd, is Eneo. Eneo is een laagdrempelig alternatief voor de enigszins achterhaalde methodes van documentuitwisseling: een webservice in de cloud voor de distributie van documenten in de bouw.

Lees meer op Architectenkrant.be