Crowdfunding: een nieuwe vastgoedmogelijkheid voor kleine investeerders.

20/03/2014

Crowdfunding is een participatieve financiering via de bijdrage van een groot aantal internetgebruikers.

We kenden inmiddels al de crowdfundinginitiatieven om de lancering van muziek- of filmprojecten mee te financieren en sinds kort zijn er ook de financieringsprojecten voor ondernemingen, het opzetten van bedrijven of voor humanitaire aangelegenheden.

Deze keer komt een initiatief inzake vastgoed tot stand in België. Die vastgoedvariant van het concept bestaat al in de Verenigde Staten en vorig jaar is Frankrijk gevolgd met de lancering van het Lymoplatform.

Omdat de banksector minder vastgoedkredieten toekent, wordt een aanzienlijk deel van de vastgoedprojecten niet uitgevoerd wegens een gebrek aan financiële middelen. Crowdfunding bevordert bovendien het ontstaan van innoverende vastgoedprojecten, zij het door te investeren of door te lenen.

Tegenwoordig richten de projecten zich op huizen onder de 100.000 euro, om de Belgische regelgeving inzake crowdfunding te respecteren.

Crowdfunding op Immovlan.be

In België werden 2 crowdfundingplatforms genoemd:

– ConseilB+

Het platform stelt de internetgebruikers voor om te investeren in een woningproject van 99.000 euro, een aantrekkelijk en betaalbaar huis dat volgens de ontwerper gemakkelijk te verkopen is.

De investering van de particulieren begint vanaf 1000 euro en kan in schijven van 1000 euro stijgen tot aan 99.000 euro. Indien het plafond van 99.000 euro niet bereikt werd binnen de twee maanden, worden de investeerders terugbetaald.

De rente start van zodra de 99.000 euro volledig ingezameld is. Platform ConseilB+ schat dat het dan ongeveer een jaar zal duren voor er een koper is voor het huis.

Het project voor een eerste huis in Lobbes, dat gelanceerd werd in februari, verzamelde het nodige bedrag in 28 dagen tijd. De 99.000 euro werd geïnvesteerd door 28 particulieren aan een bruto intrestvoet van 6%.

Een tweede project wordt nu voorgesteld op het platform.

 Participeren in vastgoed – Immovlan.be

www.conseilbplus.be

– Deal5000

Op dit platform zal het vastgoed dat aan het publiek wordt voorgesteld al verhuurd en gerenoveerd zijn.

Volgens de initiatiefnemers van het project, ligt het verwachte brutorendement tussen de 6,70 en 6,90%, gebaseerd op de huurprijzen. Na aftrek van kosten en voorheffing, zal het nettorendement rond de 4,80% liggen. Dat rendement is natuurlijk niet gegarandeerd.

In de praktijk wordt per onroerend goed een vennootschap opgericht. Als een investeerder op een bepaald moment zijn aandeel wenst door te verkopen, dan wordt dit eerst voorgesteld aan een andere vennoot op basis van de marktprijs van het goed, volgens de notarisbarometer. Deal5000 kan het ook aanschaffen. Als er geen koper is, is het ook mogelijk om het te koop aan te bieden op de website.

Als een goed niet opnieuw verhuurd wordt of als er geen huurder is, dan worden de betalingen van de huur uitgesteld. Deal5000 zegt zich in dat geval te engageren om snel een andere huurder te zoeken.

Alles aangaande huur en boekhouding wordt beheerd door Deal5000, die altijd aandeelhouder blijft van een deel van elk goed.  

De eerste aanbiedingen situeren zich in Gilly, Marchienne of Dampremy, maar de vennootschap richt zich ook op Brussels vastgoed (bureau’s) en op de Belgische kust (appartementen).

 Participeren in vastgoed Deal5000 – Immovlan.be

www.deal5000.eu

Financieringen voor socialere en ecologischere projecten.

In Frankrijk kunnen projecten met een sterk milieugericht en sociaal karakter, die door de banken aan hun lot worden overgelaten, tot stand komen dankzij crowdfunding.

Dankzij het COAB-platform kunnen particulieren samen hun gedeelde habitat creëren.

Ecoconstructie is ook populair op crowdfundingplatforms. SPEAR stelt voor om Etic Mundo te financieren door middel van een solidair spaarfonds. Etic Mundo wil een oud gebouw op een ecologische manier renoveren om er dan verenigingen in onder te brengen die zich inspannen voor sociale vooruitgang.

photo: lymo

 geschreven door celine dubois


Terug naar het nieuwsoverzicht