Wat kan je doen als je huurder niet betaalt?

24/03/2014 - Immovlan.be

Wat zijn de mogelijke opties voor de eigenaar van wanneer de achterstallige huursom zorgwekkende verhoudingen begint aan te nemen?

 
Eerst en vooral moet u weten dat een huurachterstal van meerdere maanden geen geldige reden is om het huurcontract eenzijdig op te zeggen en al helemaal niet om de huurder uit de woning te zetten. Om dat te bekomen, moet de verhuurder namelijk een hele procedure volgen.
 
In geval er problemen zijn met een huurder, is aanmanen de eerste stap om te zetten. Het is dus raadzaam om de huurder aan te manen om zijn huur te betalen per aangetekende zending, zodat u hiervan een bewijs heeft.
 

Rechtbank en vrederechter

 
Als deze aanmaning zijn effect mist, dan is het mogelijk om zich tot de rechtbank en vrederechter te wenden zonder al te lang te wachten en bijgevolg de achterstallen te zien toenemen.
 
Er zijn twee mogelijkheden om zich tot de vrederechter te wenden: 
 
– ofwel om de huurder te laten oproepen om tot een minnelijke schikking te komen, 
 
– ofwel om de huurder te laten oproepen voor een gewone procedure op tegenspraak voor het vredegerecht. 
 
De tweede formule kan twee verschillende vormen aannemen:
 
    – een dagvaarding van de deurwaarder (met de kosten die daaruit voortvloeien) 
 
    – een rechtspleging inzake huur van goederen, een eenvoudiger en goedkoper preadvies: enkel het rolrecht van 35 euro zal u aangerekend worden.
 
Opgelet: vergeet niet om een bewijs van domicilie van de huurder mee te brengen. Dat mag maximum 15 dagen op voorhand afgehaald worden bij de gemeentelijke administratie.
 
Merk ten slotte ook op dat het feit of de huurder de woning nog al dan niet betrekt een groot verschil uitmaakt, want als de huurder de woning nog altijd betrekt dan kan de achterstallige huur elke maand toenemen. Maar in geval van problemen is het nog altijd zo dat bij de rechtbank een verzoekschrift kan worden ingediend voor meerdere zaken: het terugvorderen van huurgelden, het ontbinden van een huurcontract, een gedwongen uitzetting, het aanstellen van een expert om schadegevallen te onderzoeken of voor de teruggave van de huurwaarborg.
 
Over het algemeen duurt een gerechtelijke procedure niet langer dan een jaar. Het uitzetten van een huurder is zo goed als onmogelijk omdat het recht op een degelijke huisvesting in de Belgische grondwet geschreven staat, maar ook omdat de vrederechter bijna nooit een vereffeningsplan voor achterstallige en lopende huur zal weigeren. Indien de vrederechter het verzoek tot uitzetting toch aanvaardt, kan de huurder de woning nog tot een maand na het vonnis betrekken.
 

Terug naar het nieuwsoverzicht