Zo kan je reageren bij burenhinder

5/03/2015

Als je buren overdreven hinder veroorzaken, moet je dat niet aanvaarden. Je kan, als overleg niet helpt, naar de vrederechter stappen of zelfs een klacht tegen hen indienen. Hoe ga je daarbij te werk?

 

Comment pouvez-vous réagir face aux nuisances de voisinage sur Immovlan.be

Je buren hebben een haan die ’s nachts geregeld kraait. Of ze zetten hun radio zo luid dat je in je tuin wel ‘moet’ meegenieten van hun muziekkeuze. Misschien hebben ze wel een boom in hun tuin staan die alle zonlicht uit je tuin wegneemt of koken ze allerlei exotische gerechten en heb je daar geregeld geurhinder door. Dat alles kan aanleiding geven tot heel wat frustraties. Maar kan je er ook iets tegen beginnen?

Is de hinder overdreven?

Als de hinder die je buur veroorzaakt ernstig genoeg is, kan je mogelijks zeggen dat er sprake is van overdreven burenhinder. Je kan dan argumenteren dat de hinder die je buur je veroorzaakt zwaarder is dan wat je als buur normaal moet dulden en dat het normale evenwicht tussen je erf en dat van je buur hierdoor geschonden is. 
   
Bij een discussie heeft de rechtbank het laatste woord of de hinder inderdaad overdreven is.  Hierbij spelen talloze criteria een rol.  Is er bijvoorbeeld sprake van lawaaihinder s’nachts dan wordt die veelal als ‘zwaarder’ beoordeeld dan lawaaihinder overdag. Ook de plaats waar je woont (bv. stad of platteland) wordt wel eens in aanmerking genomen om de ernst van de hinder te beoordelen. Verder wordt wel eens rekening gehouden met de vraag of de activiteit die hinder veroorzaakt er al was voor je ter plaatse ging wonen.

Zijn er inbreuken op andere regels?

Je buur kan misschien ook een inbreuk maken op andere wettelijke regels. Zo kan er bv. sprake zijn van nachtlawaai of kan je buur een inbreuk begaan op bepaalde gemeentelijke reglementen. Sommige gemeentelijke reglementen verbieden ook lawaaihinder overdag. Raadpleeg het gemeentelijk reglement van de gemeente waar je woonachtig bent. Soms kan je dit terugvinden op de website van je gemeente of stad.

Er bestaan verder geluidsnormen voor muziekactiviteiten (van bv. cafés, fuiven of eetfestijnen waar muziek wordt gespeeld). Ook die normen kunnen geschonden zijn door het lawaai dat je buur maakt.

Spreek je buur aan

Als je buur hinder veroorzaakt probeer je best via een gesprek met hem tot een oplossing te komen. Zijn er nog andere buren die hinder ondervinden betrek hen daar dan bij. Op die manier vermijd je dat je buur denkt dat jij de enige bent die moeilijk doet.

Leg klacht neer

Lukt een dergelijk gesprek niet dan kan je als er sprake is van nachtlawaai de politie erbij roepen.  Bovendien kan je –voor lawaaihinder overdag- informeren bij de gemeente of er geen gemeentelijke reglementering is waartegen je buur zondigt.  Is dat het geval neem dan contact met bv. de politie of  de gemeenschapswacht en vraag dat ze optreden. Je buur kan dan bv. een GAS-boete krijgen.

Een verzoeningsprocedure starten

Je kan ook een verzoeningsprocedure opstarten bij de vrederechter. Je kan daar zelf naartoe gaan. Je moet dus niet noodzakelijk een beroep doen op een advocaat. De vrederechter zal jou en je buurman oproepen voor een gesprek in zijn bureel op een welbepaalde datum en uur.  Kom je tijdens dit gesprek tot een akkoord, dan zal de vrederechter daar een PV van opmaken. Dit akkoord heeft dezelfde waarde als een vonnis.  Kom je niet tot een akkoord of komt je buur niet opdagen, dan maakt de vrederechter een PV van niet-verzoening op. Hij doet dan geen uitspraak. Daarvoor moet je een ‘echte’ procedure opstarten.

Start een procedure

Je kan ook een procedure starten bij de vrederechter.  Het is aangewezen dat je daarvoor wel een beroep doet op een advocaat.  In die procedure kan je bv. aan de vrederechter vragen dat de oorzaak van de hinder wordt weggenomen. Hij kan bv. je buur verbieden om binnen bepaalde uren muziek te maken, hij kan die bevelen een boom uit te doen enz.

Eventueel kan de vrederechter ook maatregelen uitwerken om de hinder te beperken door bv. je buur te bevelen isolatiewerken te doen. De rechter kan je eventueel ook een schadevergoeding toekennen.
 


Terug naar het nieuwsoverzicht