Zesde Staatshervorming en begrip van eigen woning

8/05/2015

De zesde staatshervorming heeft onder andere tot gevolg dat een reeks bevoegdheden nu geregionaliseerd zijn. Concreet betekent dit dat het fiscaal regime, en bijgevolg de belastingvermindering afhangt van het Gewest waarin u woont.

I.v.m. de onroerende fiscaliteit werden bepaalde bevoegdheden geregionaliseerd en andere zijn federaal gebleven. U zal dus in de fiscale aangifte 2015 vakken terugvinden die gelinkt zijn aan de regionale belastingvermindering en vakken die betrekking hebben op de federale belastingvermindering. De eerste vraag is dan logischerwijze de volgende : onder welk regime valt u ?

De regionale belastingvermindering betreft de ‘eigen’ woning. “De ‘eigen’ woning is de woning die de belastingplichtige als eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker tijdens het belastbaar tijdperk :

 1. ofwel zelf betrekt (d.w.z. waar hij effectief woont)
 2. ofwel zelf niet betrekt om één van volgende redenen :
  1. beroepsredenen
  2. redenen van sociale aard
  3. wettelijke of contractuele belemmeringen die het de belastingplichtige onmogelijk maken om de woning zelf te betrekken
  4. de stand van de bouw- of verbouwingswerkzaamheden die het de belastingplichtige onmogelijk maken om de woning daadwerkelijk te betrekken.”

Hierna volgt een praktisch voorbeeld ter illustratie:

Sofie woonde in Namen tot 31 juli 2014 in een woning waarvan ze eigenares is. Ze heeft een lening afgesloten op 1 januari 2012 voor deze woning. Op 1 augustus 2014 is ze verhuisd met haar partner in een woning die ze samen hebben aangekocht in Antwerpen. Sofie beslist daarna om het pand in Namen te verhuren.

 1. Ze voldoet aan de voorwaarden om van de regionale belastingverminderingen of belastingkredieten tot 31 juli 2014 te genieten. Het is nochtans het Vlaams Gewest dat bevoegd zal zijn omdat haar fiscale woonplaats er zich bevindt op 1 januari van het aanslagjaar (1/01/2015).
 2. Vanaf 1 augustus verandert de bevoegdheid. Deze wordt federaal omdat de woning niet meer als ‘eigen’ beschouwd kan worden.
 3. Dit leidt tot een opsplitsing tussen de betalingen gedaan ter terugbetaling van de lening vóór en na 1 augustus 2014. Neem een maandelijkse terugbetaling in kapitaal en interesten van 1.000 Eur. Dat geeft dus 7.000 Eur. betaald vóór 1 augustus en 5.000 Eur. betaald na 1 augustus.
 4. Deze bedragen worden fiscaal beperkt. Sofie zal deze niet volledig kunnen aangeven maar slechts maximaal voor 2.280 Eur. Het bedrag gelinkt aan de ‘eigen’ woning moet worden aangegeven in rubriek B, Vak IX van de aangifte. Het bedrag betreffende haar tweede goed (in dit geval vanaf 1 augustus) moet worden aangegeven in rubriek C, Vak IX.
 5. Rubriek B heeft steeds voorrang op rubriek C. Dus indien Sofie 2.280 Eur. overschrijdt in rubriek B, zal niets mogen worden aangegeven in rubriek C. Indien ze bijvoorbeeld de grens van 2.280 Eur. niet overschrijdt in rubriek B (stel een terugbetaling van 200 Eur. per maand), moet ze 1.400 Eur. aangeven in rubriek B en 1.000 Eur. (hier beperkt tot 880 Eur.) in rubriek C.

Het is noemenswaardig dat deze “opsplitsing” niet zal vermeld worden op het attest die u zal ontvangen van uw bank. U moet ze dus zelf maken.

Bron: www.mysavings.be

Lees ook:


Terug naar het nieuwsoverzicht