Wat kost een advocaat?

2/11/2015

Je wil een procedure starten tegen een huurder die zijn huur niet correct betaalt. Of je hebt een discussie met de verkoper van je huis die uiteindelijk door de rechtbank moet beslecht worden. In dat geval doe je misschien een beroep op een advocaat. Wat kost dat?

Maak als je een beroep doet op de diensten van een advocaat duidelijke afspraken over wat zijn optreden je zal kosten. Hij zal je naast zijn ereloon ook een aantal kosten aanrekenen.

Ereloon en kosten

Het is belangrijk op voorhand goede afspraken te maken met je advocaat over wat zijn optreden je kost. Je advocaat rekent je vooreerst een ereloon aan. Vaak wordt daarbij een bedrag per uur aangerekend. Bij heel wat advocaten ligt dat tussen de 100 en de 150 euro exclusief BTW, maar het kan ook duurder of goedkoper zijn. Je advocaat mag niet op een ‘no cure, no pay’ basis werken. Hij mag wel deels op resultaatsbasis werken. Bovenop het ereloon rekent een advocaat je ook kosten aan voor briefwisseling, bureelkosten, verplaatsingen enz.

Kosten van de rechtbank

Als je een procedure start voor de rechtbank zijn ook daar kosten aan verbonden. Je moet de kosten van de deurwaarder betalen of een rolrecht als je een verzoekschrift neerlegt. Deze kosten werden recent nog verhoogd maar blijven relatief beperkt. Het gaat om enkele honderden euro’s. De rechtbank legt deze kosten uiteindelijk ten laste van de verliezende partij.

Kan je de kosten terugvragen?

Je kan de kosten van je advocaat niet verhalen op de verliezende partij. De rechtbank kan je wel -als je de zaak wint- een rechtsplegingsvergoeding toekennen. De verliezende partij moet die betalen. Dit is een forfaitaire vergoeding voor de kosten van je advocaat. Hoe groot het bedrag is dat je kan vragen vind je terug op de site www.gdwantw.com/information/Rechtsplegingsvergoeding.pdf

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)

Lees ook:


Terug naar het nieuwsoverzicht