Dit zijn je rechten als je zonnepanelen beschadigd raken door onweer of diefstal

Op heel wat huizen liggen tegenwoordig zonnepanelen. Wat kan je doen als die beschadigd raken door een onweer of een storm? Kan je ook ergens een vergoeding vragen als ze gestolen worden?

 
 
Het gebeurt wel eens dat zonnepanelen beschadigd raken door een storm of onweer. Bovendien valt het steeds vaker voor dat zonnepanelen gestolen worden. Als je hiervan zelf het slachtoffer wordt, kan de schade die je lijdt aanzienlijk zijn. Los van de herstellings- of vervangingskosten kan je ook productieverlies lijden of mis je een aantal groenestroomcertificaten. 
 

Neem de nodige voorzorgen 

 
Je kan vooreerst een aantal voorzorgen nemen om een diefstal te vermijden. Zorg er bijvoorbeeld voor dat er geen ladders of stellingen rond je huis staan die de toegang tot je dak vereenvoudigen. Je kan ook sloten aanbrengen op je zonnepanelen of ze laten graveren. Er bestaan zelfs elektronische beveiligingssystemen voor zonnepanelen waarbij die bijvoorbeeld kunnen worden aangesloten op je bestaand alarmsysteem. 
 
Ook tegen stormschade kan je je gedeeltelijk beveiligen. Zijn je zonnepanelen niet voldoende beveiligd tegen windstoten, dan kan je een betere bescherming voorzien. De kosten daarvan kan je eventueel zelfs verhalen op je installateur (als de oorspronkelijke installatie niet degelijk gebeurde). 
 

Wie betaalt de schade? 

 
Als je het slachtoffer wordt van een diefstal van je zonnepanelen, kan je een klacht met burgerlijke partijstelling indienen bij de politie, het parket of de onderzoeksrechter. Het is echter niet zeker dat de dief ook gevonden wordt. Wordt hij gevonden dan kan je je schade op hem verhalen, voor zover hij tenminste voldoende vermogend is om de schade die je leed ook effectief te vergoeden.
 
Worden je zonnepanelen beschadigd door een onweer of door een storm, dan kan je meestal niemand anders daarvoor aansprakelijk stellen. Je kan dit wel doen als de panelen niet degelijk werden geïnstalleerd en de schade daardoor ontstaat. In dat geval kan je je installateur aansprakelijk stellen. Als de schade te wijten is aan een buur (omdat diens boom bijvoorbeeld op je dak valt) dan kan je ook hem soms aansprakelijk stellen.
 

Moet je verzekeraar tussenkomen?

 
Als je een woningverzekering afsloot, kan je aangifte doen voor de schade die aan je zonnepanelen wordt veroorzaakt door een brand, storm, blikseminslag of andere weersomstandigheden. De meeste woningverzekeringen dekken alles wat aan het gebouw vastzit. Liggen je zonnepanelen op een bijgebouw of los in je tuin kijk dan in je polisvoorwaarden of je verzekeraar dekking biedt. 
Het risico ‘diefstal’ is niet altijd gedekt via je woningverzekering. Het gaat veelal om een optionele dekking waarvoor je extra moet betalen. Ook hier is het belangrijk je polisvoorwaarden er op na te zien. 
 
Informeer je verzekeraar bij het afsluiten van je woningverzekering dat je zonnepanelen hebt liggen. Sloot je je verzekering al af en leg je nadien zonnepanelen, dan is het eveneens belangrijk je verzekeraar daarvan op de hoogte te brengen. Je moet je verzekeraar immers van elke belangrijke wijziging aan het te verzekeren risico op de hoogte brengen. Hou er rekening mee dat je verzekeraar een bijkomende premie kan vragen.  
 

Er bestaan speciale verzekeringen

 
Zelfs als je woningverzekeraar tussenkomt bij een schadegeval, vergoedt die alleen de schade aan de installatie zelf en de herstellingskosten daarvan. Het productieverlies en het verlies aan groenestroomcertificaten wordt allicht niet vergoed.
 
Sommige maatschappijen bieden een specifieke verzekering aan voor zonnepanelen. Bekijk vooraleer je zo’n verzekering afsluit welke extra dekkingen je allemaal krijgt en wat de kostprijs daarvan is. Bekijk tevens de dekkingen die je hebt in de verzekeringen die je al afsloot. Je kan dan met kennis van zaken beslissen of je het al dan niet de moeite waard vindt om een bijkomende verzekering af te sluiten.
 

Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)
 

Terug naar het nieuwsoverzicht