Dit moet je weten over het Vlaams Huurgarantiefonds

Als een woning verhuurt die gelegen is binnen het Vlaamse gewest, kan je je aansluiten bij het Vlaams Huurgarantiefonds. Hoe ga je daarbij te werk en wat kan je dan verwachten?

 
Als je als verhuurder een nieuw huurcontract aangaat in het kader van de woninghuurwet kan je je bij het fonds aansluiten. Je moet dit doen binnen de twee maanden na het aangaan van het contract. Voor oudere contracten kan je je dus niet meer aansluiten. Het huurcontract moet ook geregistreerd zijn.
 

Hoe ga je te werk?

Je kan je aansluiting online doen via deze link. Een alternatief bestaat er in een aansluitingsformulier af te printen en dat via de post op te sturen. Je betaalt voor de aansluiting een eenmalig bedrag van 75 euro per huurcontract.
 

Wat mag je verwachten?

Het fonds beschermt je tegen wanbetalingen van je huurder. Je kan als verhuurder als je huurder zijn huur niet betaalt onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming van het fonds krijgen. Hiervoor is vereist dat je huurder minimaal drie maanden huurachterstal heeft. Hij moet bovendien nalaten om zijn afbetalingsplan, opgelegd door een vrederechter, na te komen. Het afbetalingsplan mag overigens maximum over 12 maand lopen.
 
Het bedrag dat je kan krijgen is bovendien geplafonneerd. Meer bepaald kan het fonds éénmalig en maximaal drie maanden huur bijpassen, met een plafond van 2700 euro. 
 

Niet bij een uithuiszetting

Je kan dus geen beroep doen op het fonds als de vrederechter meteen het huurcontract ontbindt en de uithuiszetting van je huurder toestaat. Je moet je huurder integendeel toelaten zijn achterstallen af te betalen. Je kan al evenmin een beroep doen op het fonds zonder dat je een procedure bij de vrederechter bent gestart.
 
Meer info over het fonds vind je terug op deze site.
 


Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)
 

Terug naar het nieuwsoverzicht