Mag de huurprijs verhogen als de buurt ‘opwaardeert’?

Je huurt of verhuurt een woning of appartement onder de woninghuurwet. Mag dan de huurprijs verhogen als de huurwaarde van het pand hoger wordt omdat de buurt waarin ze ligt ‘opgewaardeerd’ werd?

 
De huurprijs van een huis of appartement mag worden geïndexeerd. Voor het overige mag de huurprijs niet zomaar worden aangepast. Een uitzondering op die regel bestaat als er werken werden uitgevoerd aan het verhuurde pand (de spelregels hieromtrent vind je hier) of als de huurwaarde ervan hoger werd door externe omstandigheden. In dat geval kan de huurprijs onder strikte voorwaarden worden aangepast.
 

Wanneer vragen?

 
De verhuurder kan aan de huurder tussen de negende en de zesde maand die aan de einddatum van de lopende driejarige periode voorafgaan vragen of hij of zij akkoord gaat dat de huurprijs wordt aangepast. Daarvoor moet een aangetekende brief naar de huurder worden verstuurd. Gaat die akkoord met de verhoging van de huurprijs, dan wordt deze afspraak best op papier gezet. Gaat de huurder niet akkoord, dan moet de verhuurder naar de vrederechter stappen. Dat moet gebeuren tussen de zesde en de derde maand voor het verstrijken van de driejarige periode. 
 

Naar de vrederechter

 
Voor het vredegerecht moet de verhuurder kunnen aantonen dat de huurwaarde door nieuwe omstandigheden tenminste 20% hoger ligt dan de huurprijs. Rechtbanken zijn het niet eens of een algemene stijging of daling van de prijzen op de huurmarkt als een nieuwe omstandigheid kan worden aanzien. 
 

Ook de huurder kan het

 
Als de huurwaarde van het pand dat verhuurd wordt daalt door nieuwe omstandigheden, kan de huurder binnen dezelfde termijnen een verlaging van de huurprijs vragen. Is de verhuurder niet akkoord, dan kan de huurder de zaak aanhangig maken bij de vrederechter. Hij moet daar weliswaar kunnen aantonen dat de huurwaarde door nieuwe omstandigheden tenminste 20% lager ligt dan de huurprijs.
 


Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)
 

Terug naar het nieuwsoverzicht