Hoeveel notariskosten moet je betalen bij een verkoop uit de hand?

Als je een onroerend goed koopt moet je bovenop de eigenlijke aankoopprijs nog de notariskosten betalen. Met welke bedragen moet je precies rekening houden? 

 
Als je een huis, appartement of bouwgrond wil kopen via een onderhandse verkoop, moet je bij het bepalen van je budget ook rekening houden met de notariskosten die je zal moeten betalen. Naast de registratie- of verkooprechten (of de BTW) die je moet betalen ben je ook een ereloon verschuldigd aan de notaris en moet je een aantal diverse kosten betalen. Over welke bedragen gaat het precies?

 

Het ereloon van de notaris

 
Vooreerst betaal je aan de notaris een ereloon voor het opmaken van de notariële aankoopakte. De omvang hiervan is vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Het bedrag wordt meer bepaald berekend op basis van een percentage van de aankoopprijs. Dit percentage is degressief. Dit betekent dat het percentage lager wordt naarmate de verkoopprijs hoger is. Sinds enkele jaren moet je op dit bedrag ook BTW  betalen. 
 
Concreet moet je rekening houden met volgende schijven en percentages :
 
Tot 7.500 euro : 4,56 %
 
Van 7.500 euro tot 17.500 euro : 2,85 %
 
Van 17.500 euro tot 30.000 euro : 2,28 %
 
Van 30.000 euro tot 45.495 euro : 1,71 %
 
Van 45.495 euro tot 64.095 euro : 1,14 %
 
Van 64.095 euro tot 250.095 euro : 0,57 %
 
Boven 250.095 euro : 0,057 %
 

Registratierechten

 
Daarnaast moet je ook registratierechten betalen (in Vlaanderen worden deze verkooprechten genoemd). Deze verschillen naargelang het gewest waar het onroerend goed is gelegen. Koop je een onroerend goed dat in Vlaanderen gelegen is, dan bedragen de verkooprechten in beginsel 10 %. In het Brusselse gewest en in Wallonië gaat het om 12.5 %.
 
Er bestaan allerlei regels waardoor je soms minder registratierechten moet betalen. Zo gelden er voor bescheiden woningen lagere percentages. Bovendien bestaan er regels inzake de meeneembaarheid van registratierechten, rond abattement enz. Ook deze  regels verschillen naargelang het gewest waar het onroerend goed dat je wil kopen gelegen is. Het is dan ook belangrijk om vooraleer je tot een aankoop overgaat informatie op te vragen bij een notaris of je voor bepaalde verminderingen in aanmerking komt.
 

Diverse kosten van de notaris

 
Naast het ereloon en de registratierechten moet je ook een aantal andere kosten betalen. Het gaat daarbij onder meer om de kosten die de notaris aanrekent voor het materiële werk dat hij doet. 
 
Hierbij gaat het onder andere om het verrichten van fiscale opzoekingen, het aanvragen van getuigschriften en diens meer. Deze kosten liggen meestal in de orde van grootte van 1000 euro exclusief BTW maar hangen af van dossier tot dossier. Zo zal een verkoopakte waarbij meerdere verkopende partijen betrokken zijn meer kosten dan als er maar één verkoper is. Ook de regio waar het onroerend goed gelegen is kan een rol spelen voor de kosten. Stedenbouwkundige uittreksels opvragen is bijvoorbeeld bij de ene gemeente duurder dan bij de andere.
 
Zodra de aankoopakte werd verleden, moeten die nog worden ingeschreven op het hypotheekkantoor. De inschrijving van de aankoopakte kost zo’n 15 euro per pagina.
 

En als je een hypothecaire lening afsluit?

 
Sluit je voor de aankoop een krediet af, dan zijn ook daar kosten aan verbonden. Los van de dossierkost die je aan je bank zelf betaalt, moet je kosten betalen van het vestigen van een hypotheek (of hypothecair mandaat) en de opmaak van de notariële kredietakte. 
 
Een becijfering van de notariskosten die gepaard gaan met de aankoop van een onroerend goed kan je maken va de website https://www.notaris.be/rekenmodules/aankoop. Wat betreft de kosten die gepaard gaan met het afsluiten van een hypothecair krediet kan worden verwezen naar de site http://www.hoeveelkostmijnhuis.be/rekenmodules/aktekosten-lening.
 
 
Tekst: Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)
 

Terug naar het nieuwsoverzicht