Hoe ruimtelijke ordening sociale cohesie kan bevorderen

‘In onze huidige periode van toenemend individualisme wordt opnieuw meer ruimte gemaakt voor collectieve woonvormen die één of andere vorm van samenwonen mogelijk maakt’, schrijft architect Alexis Versele. ‘Terwijl deze woonvormen eeuwenoud zijn, waren we ze tot voor kort toch vergeten.’

 
Volgens de Europese SILC enquête uit 2014 leeft 15,5% van de Vlaamse gezinnen met een risico op armoede en sociale uitsluiting. Dit cijfer is gebaseerd op drie indicatoren: monetaire armoede, ernstige materiële deprivatie of een lage arbeidsintensiteit. Tegelijk neemt het aantal huishoudens met een te hoge woonkost de laatste decennia spectaculair toe. Hoewel het Vlaamse woonbeleid uitgaat van het grondwettelijke recht op behoorlijke huisvesting en wijst op de prioriteit van huishoudens met een laag inkomen, blijkt uit onderzoek dat de doelstellingen van het woonbeleid verre van gehaald worden.
 
Een huisvestingsbeleid moet benaderd worden vanuit een ruimtelijke ordening gericht op sociale ruimtelijke ontwikkeling. Dit is geen nieuw gegeven. Voorbeelden uit de periode van het interbellum tonen dat dit toen mogelijk was. De wijk Klein Rusland in Zelzate bood als woningbouwproject een oplossing voor het huisvestingsvraagstuk ten gevolge de toenemende industrialisering van de Gentse Kanaalzone en de daarmee gepaard gaande stijging van de bevolking.
 
Het project werd vanuit een heel sterk coöperatief gedachtengoed opgericht op initiatief van een aantal sociaal voelende mensen waaronder de rijke Wit-Rus Dimitri Peniakoff (naar wie de wijk werd genoemd) die, met hun doel voor ogen "La Societé Coöperative Locale des Habitations à Bin Marché de Selsaete" opgericht hadden. Ze namen architect Huib Hoste en landschapsarchitect, en stedenbouwkundige Vander Swaelmen onder de arm. Zij werkten naar het voorbeeld van de tuinwijk in het Engelse Letchworth (1903, Ebenezer Howard, Barry Parker et Raymond Unwin). Letchworth, dat wordt beschouwd als de hoeksteen van de moderne stedenbouw, stond voor een sociaal model dat moest leiden tot een betere maatschappij. Lees verder…
 
 

Terug naar het nieuwsoverzicht