Wallonië: naar een progressieve belasting van huurgelden?

17/03/2023

De belasting van huurgelden is een ingewikkelde kwestie die al jaren boven de hoofden hangt van Belgische verhuurwoningeigenaars en die de markt zou kunnen opschudden. Het Waalse overheidsinstituut voor onderzoek en statistiek Iweps (Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique) heeft nu een onderzoek gedaan rond het bezit van vastgoed in het zuiden van ons land.

Alex Vasey

Het zal niet als een verrassing komen dat eigenaars van vastgoed in Wallonië meer welgesteld zijn dan andere sociale groepen, wat hun vermogen en inkomen betreft, hoewel "er huishoudens zijn die veel rijker zijn dan verhuurders". Het Iweps adviseert echter om geen uniforme belasting op huurgelden in te voeren, omdat dit ook kleine verhuurders zou treffen.

Eigenaars van vastgoed in Wallonië zijn eerder welgesteld

Uit de studie van het Iweps blijkt dat eigenaars van vastgoed in Wallonië niet bepaald arm zijn en over andere inkomstenbronnen beschikken. Zelfs zonder hun huurinkomsten is hun inkomen gemiddeld iets hoger dan dat van de totale Waalse bevolking. Zo’n 13,6% van de Waalse huishoudens verhuurt vastgoed!

Geen uniforme belasting op huren

Het Iweps raadt een meer globale en progressieve belasting van huurinkomsten aan, "of nog beter van alle kapitaalinkomsten samen (huur, maar ook inkomsten uit financiële activa)", om zo te gaan voor meer sociale rechtvaardigheid. Deze fiscale oplossing zou de rijkste huishoudens belasten, waaronder grote bezitters van vastgoed, maar tegelijkertijd kleine bezitters, waarvan er in Wallonië veel zijn, gedeeltelijk ontzien.