Notariële hervorming: wat verandert er voor u?

22/11/2022

De Kamer heeft zojuist een wetsvoorstel aangenomen om het beroep van notaris te hervormen. Daarom overlopen we even wat dat voor u exact betekent.

Dit is een wetsvoorstel dat al maanden geleden werd ingediend door de liberale minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Ter herinnering: een eerste deel van deze hervorming was afgelopen voorjaar al goedgekeurd, met als doel de tarieven van deze beroepsgroep te herzien. Een van de wijzigingen die volgen op deze hervorming is de verlaging van de kosten van het oprichten van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met standaardstatuten, die voortaan € 1.000 zal bedragen, tegenover ongeveer € 1.500 nu.

Een ander punt: ook de notariskosten bij de aankoop van een woning worden verlaagd vanaf 1 januari, de datum van inwerkingtreding van deze wet. Wat de administratieve kosten in verband met de aankoop van een onroerend goed betreft, dat bedoeld is om het enige van de eigenaar als natuurlijke persoon te zijn en waarin hij van plan is te wonen, zal het tarief nu worden vastgesteld op 750 € en 550 € voor de kredietakte. Tot slot komt er een gemiddelde vermindering van 10% op de notariskosten voor de koopakte, en 20% voor de kredietakte, een daling van ongeveer € 1.000 voor de aankoop van een woning die tussen de € 100.000 en € 350.000 kost.

En het tweede luik?

Het tweede luik van deze hervorming van het notariaat betreft verschillende aspecten van het beroep, waaronder de oprichting van een tuchtraad voor notarissen en gerechtsdeurwaarders. Het is een nationale en onafhankelijke tuchtraad die voortaan klachten zal behandelen en niet langer de provinciale kamers, terwijl een auditoraat de procedures zal verzorgen. Er komt een Franstalige kamer en een Nederlandstalige kamer, met een magistraat en twee assessoren die sancties kunnen opleggen tot en met de schorsing of het ontslag van de betrokken beroepsbeoefenaar.

Om jonge advocaten te motiveren om de weg van het notariaat te bewandelen en tegelijkertijd een mogelijk tekort in het beroep te voorkomen, voorziet het wetsvoorstel in de invoering van het statuut van assistent-notaris. Die kunnen dit, in tegenstelling tot notarissen die als zelfstandige werkzaam zijn, nu ook als werknemer doen, terwijl zij over dezelfde vaardigheden beschikken en geen studie hoeven te hervatten. Daarnaast zal het aantal van 90 nieuwe notarissen dat jaarlijks in België wordt aangesteld, toenemen tot 120, inclusief de toekomstige assistent-notarissen.

Tot slot staat ook de digitalisering, het stokpaardje van de Vlaamse liberale minister, op de agenda met de beschikbaarheid van verschillende akten in digitale vorm.