Stookhout: de prijzen oververhitten! Binnenkort tekorten?

20/09/2022

Naast de gasprijzen die belachelijk hoog zijn, stijgende prijzen voor stookolie, elektriciteit en pellets, zou stookhout wel eens de laatste ‘betaalbare’ ontsnappingsroute kunnen worden om je te verwarmen deze winter. Of niet?

Sven Brandsma

Op dit moment blijft hout de goedkoopste optie op de markt. Dat beseffen heel wat mensen, wat verklaart waarom de prijs ook stijgt: 10 euro meer per stère vergeleken met vorig jaar, meldt Sudinfo. Moeten we verwachten dat de prijzen door het dak zullen gaan nu de winter nadert, of kunnen we een tekort verwachten?

In de kolommen van Sudinfo meldt Marc Pierazo, de manager van La Renardière in Bertrix, een gedragsverandering: "de mensen willen alles op het laatste moment kopen". Dit verklaart waarom sommige handelaren een tekort aan droog hout (en dus hout uit 2019 of 2020) vrezen tegen het einde van het jaar… Deze stijging van de vraag verklaart gedeeltelijk de stijgende prijs. Daarnaast is de stijging van de houtprijs ook te verklaren door verschillende andere factoren waarvan de kost ook toeneemt, zoals lonen, transportkosten, onderhoud van machines, enz.

De prijs van hout stijgt dus, maar niet zo sterk als die van andere energiebronnen, en op dit moment is het de laatste ‘betaalbare’ optie…