Energiekrediet: 5 weetjes over het uitstel van betaling van vastgoedleningen

20/09/2022

De banksector heeft gehoor gegeven aan de oproep van de regering: daarom heeft zij besloten gezinnen in moeilijkheden door de energiecrisis te helpen door hen uitstel van betaling van hypotheken onder voorwaarden aan te bieden. Dit zijn belangrijke 5 weetjes daarover!

Wanneer?

Uitstel van betaling kan worden aangevraagd in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.

Voor wie?

Het geldt niet enkel voor particulieren: ook bedrijven in moeilijkheden zullen uitstel van betaling kunnen aanvragen.

Wat u blijft betalen

Het uitstel van betaling betreft de hoofdsom. Daarnaast moet de rente verder betaald worden.

Uw totale vermogen

De totale roerende activa op alle rekeningen (spaar-, zicht- en beleggingsportefeuille) mogen niet meer bedragen dan 10.000 euro.

Geen voorafgaand uitstel

De kredietnemer die het uitstel aanvraagt, mag vanaf 1 maart geen betalingsuitstel laten registreren en moet genieten van een afbetalingsplan dat in uitvoering is of wordt aangevraagd bij zijn energieleverancier. Ten slotte moet de hypotheek natuurlijk zijn afgesloten voor de hoofdverblijfplaats van de kredietnemers in België.