Wordt de bouwsector bedreigd door een tekort aan… bakstenen?

15/09/2022

De explosie van de gasprijzen zorgt voor moeilijkheden in veel bedrijven. Fabrikanten van bakstenen blijven niet gespaard. De steenbakkerijen in Ploegsteert gaan het ritme doen dalen en andere bedrijven dreigen hetzelfde te moeten doen!

Ploegsteert, één van de belangrijkste producenten van bakstenen voor de bouwsector in België, kan de voortdurende stijging van de energiekosten niet langer aan.

Onze collega’s van L’Echo brachten deze informatie in september naar buiten. Het bedrijf Comines-Warneton bevestigt zijn voornemen om één van de twee ovens op de locatie Ploegsteert stil te leggen van september tot oktober, en vervolgens die op de locatie Barry van november tot december. Dit besluit is het gevolg van de voortdurende stijging van de energie- en materiaalprijzen, die het bedrijf niet langer kan doorrekenen aan de klanten.

De hele sector in gevaar?

In de huidige context zit de hele bouwsector in een crisis. Het plannen van een bouwwerf is een logistieke hoofdbreker. Zoals je je kan voorstellen zullen de komende maanden, als de leveranciers hun productie nog verder verlagen, waarschijnlijk erg moeilijk worden. In die mate zelfs dat veel aannemers zeggen dat ze personeel zullen moeten ontslaan vanwege een gebrek aan bouwmaterialen. En ze wijzen erop dat de huidige levertijden voor nieuwe stenen 8 tot 9 maanden bedragen!