Toegang tot vastgoed: er ontstaat een kloof tussen sociale klassen!

4/08/2022

Uit een studie van de NBB blijkt dat er de afgelopen 20 jaar een kloof is ontstaan tussen de rijkste huishoudens en de huishoudens die het financieel moeilijker hebben. We ontleden de situatie!

Ook al is het aandeel eigenaars in België relatief constant gebleven tussen 2003 en 2020, met een gemiddelde rond de 72%, het aandeel huishoudens die het financieel moeilijker hebben – zijnde de huishoudens met een inkomen lager dan 60% van de mediaan – is sterk gedaald, namelijk van 56% tot 37% in 2020”, zegt de studie.

In België zijn de woonprijzen met 16,4% gestegen tussen 2019 en 2021. De daling van de rentevoeten doorheen de jaren is echter een belangrijke factor geweest in de ondersteuning van de markt. “Die zijn gedaald van ongeveer 14% tijdens de jaren 1980 tot amper gemiddeld 1,5% in 2021”, verduidelijkt de NBB. We zien wel een stijging van de woonintresten, vooral aan het begin van dit jaar 2022.

Steden waar de lening zwaar weegt op de huishoudens

De druk kan, bovendien, erg hoog worden in Brussel en sommige Vlaamse steden, zoals Gent, Leuven of Brugge. De situatie is minder problematisch in steden als Charleroi, Luik of Bergen.

Kortom…

Kortom, het is nog steeds mogelijk om eigenaar te worden in België, maar we constateren sinds enkele jaren een sterke stijging van de vastgoedprijzen en dat heeft een impact op de toegang tot de woonmarkt. Vandaag moet je eigen middelen hebben om meer te kunnen lenen, en het risico bestaat dat de situatie verslechtert”, onderstreept Christopher Warisse, auteur van de studie.