Lagere registratierechten in Brussel: wat is de impact op de markt?

19/07/2022

Onlangs heeft de Brusselse regering de registratierechten verlaagd voor de aankoop van een woning die de koper als hoofdverblijf zal bewonen. Wat is de impact van deze maatregel op de markt? Is er echt een verschil? Uit een onderzoek blijkt dat deze maatregel veel positieve effecten heeft…

Wat zijn de veranderingen?

  • Een eerste wijziging verhoogt de huidige tegemoetkoming van 175.000 naar 200.000 euro;
  • De tweede introduceert een extra vergoeding bij een grote energierenovatie
  • De derde verhoogt het plafond van de vergoeding naar 600.000 euro.

Wat is de impact?

De IBSA, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, analyseerde de impact van de bestaande tegemoetkoming:

  • Jaarlijks geniet iets meer dan de helft van de kopers van een woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (meer dan 7.000 gezinnen) van de tegemoetkoming;
  • 90% van de begunstigden van de tegemoetkoming woont al in Brussel;
  • 62% van de personen die de tegemoetkoming genieten, is jonger dan 36 jaar;
  • 50% zijn starters;
  • kopers die een aftrek genieten, hebben een lager gemiddeld inkomen dan kopers zonder aftrek;
  • kopers in Brussel zijn vaker alleenstaand en gemiddeld jonger dan in de rest van het land.

Besluit

De Brusselse minister van Financiën Sven Gatz was verheugd met de bevindingen van het rapport: "Dit IBSA-rapport bevestigt dat we op de goede weg zijn… Met de verlaging van de registratierechten kunnen we de sociale cohesie in de wijken van onze metropool versterken, het aandeel van een jonge middenklasse in onze bevolking verhogen en de inkomstencomponent van de gewestbegroting versterken via een stabielere belastinggrondslag."