Elektriciteit: totale chaos in 2050?

23/06/2022

Om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, hebben we elektriciteit nodig. Veel elektriciteit. Helaas, lijkt daarmee een probleem te zijn. Zelfs een zeer groot! Genoeg om alles weer in twijfel te trekken?

Andrey Metelev

Europa hamert erop: in 2050 moeten we koolstofneutraliteit bereiken! Om deze energietransitie in gang te zetten, vervangen warmtepompen gas- of oliegestookte ketels, terwijl onze oude voertuigen verbrandingsmotoren worden ingeruild voor elektrische auto’s. Elektriciteit lijkt voor alles de oplossing te zijn. Dit is het masterplan voor een gezonde, koolstofvrije toekomst.

Om dit alles in te voeren, moet echter aan verschillende voorwaarden worden voldaan: premies toekennen aan eigenaars voor de uitvoering van isolatiewerken, zorgen voor voldoende elektriciteitsproductie (met name door het versnellen van hernieuwbare energie), het netwerk van openbare laadpalen ontwikkelen en ook zorgen voor een elektriciteitsnetwerk dat dit allemaal aankan! En daar loopt het mis…

Vlaanderen vs Wallonië: 2 verschillende werelden

Of het nu in het noorden of zuiden van het land is, het netwerk is verouderd en zal waarschijnlijk niet in staat zijn om een dergelijke vraag aan te kunnen. Om daarop in te spelen kiest Vlaanderen voor een andere tactiek dan Wallonië: Fluvius, de regionale beheerder, heeft namelijk investeringen van 4 miljard euro aangekondigd. Astronomisch, maar essentieel voor deze energietransitie en om een black-out te vermijden.

In Wallonië heerst daarentegen een struisvogelpolitiek. Ores, de Waalse netbeheerder, raakt in paniek en waarschuwt nu al dat het netwerk een sterke stijging van de vraag simpelweg niet aankan: Gocar kondigt een stijging van het elektriciteitsverbruik aan van 30% tussen 2020 en 2030 en 64% tegen 2050! Dit staat in schril contrast met de geruststellende taal van onze ministers…

Om zijn beweringen te ondersteunen liet Ores een studie door Climact uitvoeren die het belang bevestigde van de netwerken voor de energietransitie die in 2050 moet plaatsvinden. "De grenzen van het netwerk zijn bereikt", verklaarde Fernand Grifnée, hoofd van Ores, aan La Libre. Cwape, de Waalse regulator, is echter van plan de dotaties aan Ores te … verminderen! Begrijp dat maar eens…