Rekening houden met EPB bij de toekenning van een krediet? “Geen goed idee”

20/06/2022

Volgens de Confederatie Bouw is het geen goed idee dat de banken rekening houden met de energie-efficiëntie van een woning om een lening toe te kennen, zoals de Nationale Bank voorstelt.

De Nationale Bank raadt aan dat banken systematisch de gegevens over de energieprestaties van gebouwen bijhouden voor nieuw toegekende kredieten. Voor de Confederatie Bouw is het idee erg twijfelachtig: bij de aankoop van een woning wordt het volledige geleende krediet vaak gebruikt om de aankoop te financieren en er zijn dan dus geen middelen voor een energierenovatie, zegt het.

Een ander probleem…

De sectorfederatie stelt eerder voor om het leenvermogen van kopers te verhogen. Dat zou kunnen door regels toe te passen waarbij de waarde van het huis na de energierenovatie in rekening wordt gebracht of door het “loan + energy to income”-principe toe te passen, waarbij de impact van de energiefactuur geïntegreerd wordt in het vermogen om de lening terug te betalen.

Die maatregelen hebben niet meteen een budgettaire impact, maar vereisen wel de steun van de overheid om druk te zetten op kredietorganismen, zodat ze op die manier zullen handelen, zegt Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw. De maatregelen richten zich vooral op de koper-lener op het moment van de aankoop van een pand.