Wordt het plaatsen van nieuwe gasketels binnenkort verboden? Dit zijn de regels per gewest!

11/05/2022

Worden ketels die werken met fossiele brandstoffen binnenkort verboden in de drie gewesten? Brussel wil het voortouw nemen… maar wat met de anderen?

In Brussel willen de groenen dat de regering meer ambitie aan de dag legt om de uitstoot van broeikasgassen met 40 tot 45% te doen dalen, om zo snel mogelijk aan de Europese eisen te voldoen.

Deze lovenswaardige doelstelling houdt in dat nieuwe maatregelen moeten worden genomen om sneller van fossiele brandstoffen af te stappen. Één ervan is een volledig verbod op olie- en gasketels in bouwaanvragen vanaf 2025, en een einde aan subsidies voor dit soort ketels vanaf 2023!

Passief of lage-energie

Over iets minder dan drie jaar moeten nieuwe gebouwen daarom ofwel passief zijn en uitgerust met een dubbel ventilatiesysteem, ofwel energiezuinig dankzij een warmtepomp. Er moeten ondersteuningsmechanismes komen om deze overgang aan te moedigen. Het uiteindelijke doel is dat nieuwe gebouwen niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

En in andere gewesten?

Ter herinnering: in Brussel is het verbod op nieuwe verwarmingsinstallaties op huisbrandolie vanaf 2025 (maar niet op gas) al goedgekeurd in de klimaatverordening van 2021. In Vlaanderen is het verbod op mazoutketels al in decreten gegoten. Maar in Wallonië verwarmen meer dan 50% van de huishoudens zich nog steeds met stookolie! De reden? Veel gemeenten komen niet in aanmerking voor aardgas… Het verbod zou daarom in het zuiden van het land niet vóór 2030 worden ingevoerd!