Waarom je geen BTW attest meer moet invullen bij een renovatie

14/01/2022

Als je je woning of appartement laat renoveren ben je soms maar 6 % BTW verschuldigd op de facturen van je aannemers. Tot voor kort moest je daarvoor wel een BTW-verklaring invullen. Een nieuwe wet zorgt ervoor dat dit niet meer nodig is. Wat moet je daarvan weten?

Wanneer 6 %?

Als je woning ouder is dan 10 jaar en uitsluitend dient als privéwoning (of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan dient om je beroep uit te oefenen) ben je op facturen van je aannemer meestal maar 6 % BTW verschuldigd. Opdat je van deze voordelige BTW-regeling kon genieten moest je dan wel een document invullen waarin je verklaarde dat aan deze voorwaarden was voldaan. Deed je dat niet, dan moest je aannemer je alsnog 21 % BTW aanrekenen.

Vermelding op de factuur

De verplichting om zo’n verklaring in te vullen wordt nu vervangen door een vermelding op de factuur. Die vermelding wordt aangebracht door je aannemer. De verklaring zegt in zijn essentie dat je (behoudens betwisting binnen de maand) erkent dat de voorwaarden om het lagere BTW tarief te genieten vervuld zijn.

De factuur zal ook een BTW-percentage van 6 % hanteren. Betwist je dat de voorwaarden vervuld zijn, dan zal je aannemer je nadien een bijkomende factuur sturen (voor het restant van de BTW die je verschuldigd bent).

Vanaf wanneer?

De nieuwe regeling is ingegaan sinds 1 januari laatstleden. Er geldt wel een overgangsregeling tot 30 juni 2022. Tot dat mag ook nog een btw-attest gebruikt worden.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)