Op welke leeftijd koopt de Belg zijn huis?

15/11/2021

De Belg heeft duidelijk een baksteen in de maag: ons land heeft de hoogste eigendomsgraad in vergelijking met de buurlanden! Bovendien koopt de Belg al op jonge leeftijd!

Hoewel de aankoop van een huis door 18- tot 21-jarigen eerder sporadisch voorkomt (4,9%), is het wijdverspreider bij jongeren tussen de 22 en 25 jaar oud (24%) en piekt het voor 26- tot 30-jarigen (33,1%). Daarna blijft het percentage dalen voor de 31- tot 35-jarigen (20,4%), de 36- tot 40-jarigen (8,1%) en de 41- tot 50-jarigen (6,1%). Slechts 3,3% van de Belgen koopt een woning na hun 50ste en 14,1% van de ondervraagden wenst geen woning te kopen.

We noteren ook dat de Belgen in het algemeen de neiging hebben om steeds later te kopen: beperkingen wat de toekenning van kredieten betreft, stijgende prijzen van onroerend goed en, in mindere mate, de studieduur en de toegang tot de arbeidsmarkt, maken het voor jongeren moeilijker om een woning te kopen. Dit geldt vooral voor zij die geen financiële steun van ouders of familie krijgen.