Bouw: “de pandemie zorgt voor een explosie van het aantal geschillen”

12/11/2021

Het aantal geschillen in de bouwsector is sterk gestegen sinds het uitbreken van de pandemie. Dat blijkt uit de meest recente barometer van de Federale Bemiddelingscommissie.

Uit de halfjaarlijkse barometer van de Federale Bemiddelingscommissie blijkt dat er in 2020 in België ongeveer 7.000 bemiddelingen waren, terwijl dat er in de eerste helft van 2021 al 5.000 waren! Naast familieruzies maken bouwgerelateerde zaken een zeer groot aantal geschillen uit. De coronacrisis heeft het aantal claims doen toenemen, deels door vertragingen als gevolg van lockdown, materiaaltekorten en stijgende prijzen van materialen en energie.

Ga liever voor bemiddeling dan voor de rechtbank!

Uit een enquête onder erkende bemiddelaars blijkt dat zowel particulieren als beroepsbeoefenaars in de bouwsector momenteel zeer weinig gebruikmaken van bemiddeling om geschillen te beslechten. Dat is een gemiste kans! Deze manier heeft namelijk veel voordelen ten opzichte van de conventionele juridische procedures. Daarom beveelt de Federale Bemiddelingscommissie bij geschillen in de bouwsector een alternatieve regeling van die geschillen aan, via bemiddeling, die over het algemeen de continuïteit van het werk in uitvoering waarborgt. Gerechtelijke procedures daarentegen moeten gezien worden als een vangnet voor wanneer alternatieve geschillenbeslechting mislukt.

Theo De Beir, voorzitter van de Federale Bemiddelingscommissie, legt uit: "Afgezien van het financiële aspect van een procedure is er ook het menselijke aspect. De relaties tussen bouwers, architecten, aannemers, verzekeraars, enz. worden ernstig verstoord bij een geschil en zeker wanneer een langdurige gerechtelijke procedure wordt gestart. In bijna alle gevallen biedt bemiddeling een sneller, goedkoper en vooral menselijker alternatief, dat aan het probleem en de betrokken partijen is aangepast."