Overstromingen: “Gedaan met vrijstaande woningen!”

4/08/2021

De uitzonderlijke overstromingen van de maand juli zullen waarschijnlijk een blijvende impact hebben op het land, en op de manier van ruimtelijke ordening. Deze natuurramp wordt beschouwd als de dodelijkste in de geschiedenis van ons land (42 slachtoffers). Hoe zullen we in de toekomst bouwen?

Alle dagbladen en expert zijn eensluidend: er moet moed zijn om “onpopulaire beslissingen te nemen”. In een interview in de krant Le Soir geeft Yves Hanin (UCLouvain) aan dat het nodig is om de ruimtelijke ordeningsplannen aan te passen en “de bebouwbare oppervlakten te verkleinen”. Ook als dat betekent dat de eigenaars van gebouwen die in risicogebieden liggen onteigend moeten worden? Dat is een mogelijkheid omdat het nodig is "te voorzien wat er over dertig jaar zal gebeuren". En de opwarming van de aarde zal de zaak er wellicht niet beter op maken, zodat extreme natuurverschijnselen waarschijnlijk nog vaker zullen voorkomen.

Een mentaliteitsprobleem

De "betonstop" lijkt onvermijdelijk te worden. Vrijstaande woningen moeten tot het verleden behoren. Maar de statistieken zijn duidelijk: de Belg is erg gehecht aan de"open" bebouwing, vooral sinds de lockdown! Hoe kunnen we hen ervan overtuigen dat idee links te laten liggen en in een dichter bevolkt gebied te gaan wonen? Dat is de uitdaging die ons te wachten staat.

Wat met de verwoeste gebouwen?

Sudpresse maakte een overzicht over de getroffen gemeenten en ook hier lijkt een algemene boodschap naar voren te komen: er moet ruimte gelaten worden voor de rivier, zelfs als dat betekent dat er flexibele zones moeten worden aangelegd die buiten de overstromingsperiode openbaar kunnen worden. Wat de beschadigde gebouwen betreft, geeft Daniel Bacquelaine, burgemeester van Chaudfontaine, zijn visie op de dingen: "De gebouwen die kleine renovatiewerken nodig hebben, zullen ongetwijfeld heropgebouwd worden, maar de huizen die door de kracht van het water vernield zijn, waarschijnlijk niet. We zullen er echter voor zorgen dat de bevolking niet ontheemd raakt.