2020, het jaar dat de rijken heel rijk maakte?

29/04/2021

Gevolg van de gezondheidscrisis die al meer dan een jaar aansleept en van de lockdown: ongeveer één Belg op de vijf schat dat hij meer gespaard heeft in 2020. Waarom? Simpelweg omdat zij die een comfortabel inkomen hebben, door thuis te blijven minder uitgaven dan gewoonlijk. En daarbij denken we vooral aan de vrijetijdsbesteding…

John Fornander

Uit een enquête van ING blijkt, niet al te verrassend, dat gezinnen met het hoogste netto maandinkomen het afgelopen jaar het meest hebben bespaard. Anderzijds blijkt uit dezelfde enquête dat meer dan één op de vier Belgen minder spaarde, vooral zij met een netto maandinkomen van minder dan 2.000 euro.

Charlotte de Montpellier, econome bij de Nederlandse bank, lichtte dit verschijnsel toe aan onze collega’s van L’Echo: “Deze vaststelling is niet zo verwonderlijk, aangezien de stijging van de (al dan niet tijdelijke) werkloosheid, en dus de daling van de inkomens, voornamelijk werden opgetekend in de sectoren met de laagste lonen. Bovendien hebben mensen met lagere lonen over het algemeen de neiging een groter deel van hun inkomen op te doen. En dat verbruik is gericht op uitgaven die moeilijker te beperken zijn.

Terwijl de situatie overal op het oude continent grotendeels vergelijkbaar is, heeft aan de andere kant van de Atlantische Oceaan de toename van het spaargedrag betrekking op alle inkomenscategorieën!

Opnieuw meer interesse in de beurs

In ons land werden de gespaarde bedragen vooral op zicht- of spaarrekeningen gestort, maar ook belegd, blijkt uit de studie, wat een zekere heropleving van de belangstelling voor de aandelenmarkt bevestigt. Tijdens de eerste negen maanden van 2020 werd niet minder dan 5,8 miljard euro in aandelen belegd. Dat hadden we sinds 2009 niet meer gezien!


Terug naar het nieuwsoverzicht