De vastgoedmarkt in 2021: Twee gewesten stijgen, één daalt!

1/04/2021

De vastgoedmarkt in België lijkt immuun voor crisissen! Zelfs de coronacrisis?

De vastgoedbarometer van de notarissen toont de gegevens van de Belgische markt. Die lijkt trouwens even beïnvloed door het coronavirus als bij de start van 2021! Om de periode van strikte lockdown van vorig jaar niet mee te nemen in de vergelijking, beschouwt de barometer de periode tussen 1 januari 2021 en 16 maart 2021 en vergelijkt die met de periode tussen 1 januari 2020 en 18 maart 2020…

Forse stijging van het aantal transacties!

Op nationaal niveau gaat de activiteit er met 11,2% op vooruit! Vooral Vlaanderen trekt dit cijfer naar boven, met een stijging van het aantal transacties met 14,7%. Wallonië kende ook een belangrijke stijging van de activiteit (+8,9%). Enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zag de activiteit teruglopen met 6,2%.

De notarissen willen de zaken echter relativeren: “Het begin van 2020, vóór de lockdown, was uitzonderlijk. Wanneer we een vergelijking maken met dezelfde periode in 2019, zien we een toename van de activiteit in 2021. Ook al is er een grote belangstelling voor groene ruimten, dan betekent dit nog niet dat mensen de Brusselse markt links laten liggen.”


Terug naar het nieuwsoverzicht