Zullen huurinkomsten in België zwaarder belast worden?

3/12/2020

De administratie werkt aan een oplossing die komaf moet maken met de ongelijke belasting van huurinkomsten, maar die oplossing "zal enkel betrekking hebben op onroerende goederen in het buitenland". Dat heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem namiddag gezegd in de Kamer. "Aan de onroerende goederen gelegen in België zal niet worden geraakt."

Bruce Mars

Het Europees Hof van Justitie veroordeelde België eerder deze maand tot een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag zolang ons land de regels rond de belasting op huurinkomsten niet gelijkstelt. Belgen die vastgoed verhuren in eigen land, worden nu namelijk belast op basis van het kadastraal inkomen, terwijl landgenoten die in het buitenland iets verhuren belast worden op de reële huurinkomsten.

Een ongelijkheid die moet worden rechtgetrokken, vindt het EU-Hof: het kadastraal inkomen ligt lager dan het reële inkomen, en dus wordt wie vastgoed in eigen land verhuurt bevoordeeld.

De administratie werkt momenteel nog aan een oplossing om het verschil in behandeling weg te werken, verzekerde minister van Financiën Vincent Van Peteghem woensdag na vragen van VB-Kamerlid Wouter Vermeersch en zijn PVDA-collega Marco Van Hees in de commissie Financiën van de Kamer. Hoe die oplossing er concreet zal uitzien is nog niet duidelijk, maar ze zal "enkel betrekking hebben op onroerende goederen gelegen in het buitenland", verzekerde de CD&V-vicepremier. "Aan de onroerende goederen gelegen in België zal niet worden geraakt."

De oplossing wordt "binnenkort" binnen de regering besproken, zei Van Peteghem nog. "Het is belangrijk dat we als land onze verplichtingen nakomen. Ik ga er dan ook van uit dat we binnen de regering tot een akkoord zullen komen."