Huurinkomsten: België veroordeeld tot boete van 2 miljoen euro

12/11/2020

Het Europees Hof heeft België veroordeeld tot een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag voor de manier waarop huurinkomsten worden belast.

In België worden huurinkomsten uit onroerende goederen verschillend berekend en belast naar gelang deze worden verkregen in België dan wel in andere EU-landen. België is hiervoor al veroordeeld door het Hof van Justitie op 12 april 2018. In deze tweede inbreukprocedure vorderde de Europese Commissie een boete van minstens 2 miljoen euro en een dwangsom.

“In zijn arrest van vandaag stelt het Hof vast dat geen uitvoering is gegeven aan zijn eerste arrest en veroordeelt het Hof België tot de betaling van een boete van 2 miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag, zolang de regelgeving niet is aangepast”, luidt het.

Het eerdere arrest van april 2018 had het over een “ongelijke behandeling” omdat een tweede verblijf dat verhuurd wordt voor privégebruik belast wordt op basis van het kadastraal inkomen, terwijl een woning die in een ander EU-land verhuurd wordt op basis van de reële huurwaarde wordt belast.