EPC-attest verplicht voor gemeenschappelijke delen vanaf 2022

6/10/2020

In Vlaanderen geldt er al sinds 2009 een verplicht EPC-attest bij de verkoop of de verhuur van een woning. Dit attest geeft een duidelijk beeld over het energiegebruik en de energiezuinigheid van de woning. Hoe lager het getal op het certificaat, hoe energiezuiniger de woning.

Wat is het verschil met het EPC-attest voor gemeenschappelijke delen?

Vanaf 2022 wordt het EPC-attest ook verplicht voor gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen. Zo krijgt de potentiële huurder/koper niet enkel een inzicht in de eigen woning, maar ook in de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Heb je er als koper of verkoper momenteel geen zicht op, weet dan dat je ook nu al zo’n attest kunt laten opmaken. Dit kan op een algemene vergadering met de syndicus beslist worden. Vaak komt zo’n attest ook met het nodige advies, waardoor je de energiezuinigheid van de gemeenschappelijke delen ook gelijk kunt aanpakken bij een slechte score.

Aan welke voorwaarden moet zo’n EPC-attest voor gemeenschappelijke delen voldoen?

De Vlaamse Overheid legt enkele belangrijke voorwaarden op, namelijk:

  • Voor nieuwbouw moet er ten laatste 10 jaar na het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning een keuring zijn.
  • Het attest blijft maximaal 10 jaar geldig.
  • Bij een energetische renovatie dient er een nieuw attest gevraagd te worden. Dit houdt in:
    – Een isolatie vanaf 15% van de bouwschil
    – Na het vervangen van collectieve installaties

Wie stelt dit bijkomende EPC-attest op?

Dit attest kan afgeleverd worden door een Energiedeskundige type A. Het is aan de syndicus om deze alle nodige informatie aan te leveren om dit attest te kunnen opmaken. Deze deskundige voert een plaatsbezoek uit, waarbij de gemeenschappelijke ruimtes onder de loep worden genomen. Een verslag en attest worden achteraf bezorgd aan de aanvrager, de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars.


Terug naar het nieuwsoverzicht