Speciaal: Ze kan niet verhuizen omwille van… een fietspad!

Claudine zou van Oostende moeten verhuizen naar Schaarbeek. Vooruitziend als ze is, doet ze een aanvraag om een plek te reserveren voor de verhuislift. En dan beginnen de problemen…

In de krant Sudpresse vertelt Claudine dat ze de aanvraag deed op 7 augustus. “Aangezien er geen antwoord kwam, nam ik contact op met de autoriteiten die me verzekerden dat ik me geen zorgen moest maken.” Helaas, enkele dagen voor de verhuis wordt ze gebeld: “de toegang tot het trottoir wordt geweigerd en u moet de parkeerplaatsen gebruiken.” Haar verhuis komt in het gedrang! Het trottoir gebruiken, mag niet aangezien er een derde fietspad wordt aangelegd op de laan en de plaats waar voorheen auto’s geparkeerd werden, is nu voorbehouden aan fietsers…

Het appartement bevindt zich op de zesde verdieping en Claudine slaat in paniek. Bovendien neemt niemand bij de gemeente zijn verantwoordelijkheid. Gelukkig interpelleert de burgemeester, Cécile Jodogne (DéFi), het Gewest en geeft “toestemming zonder akkoord van het Gewest”. Omdat ze zich er bewust van is dat het probleem zich opnieuw kan voordoen, is de burgemeester van plan om een procedure uit te werken voor dit soort gevallen. Ze vraagt wel aan mensen die zich in een gelijkaardige situatie als Claudine bevinden om “aan de gemeente de situatie te verduidelijken. Anders wordt de aanvraag behandeld als een klassieke aanvraag voor de reservatie van een parkeerplaats.”


Terug naar het nieuwsoverzicht