Wat deden Belgen tijdens de lockdown? Niet veel goeds…

Sciensano heeft een COVID-19-gezondheidsonderzoek gelanceerd. Burgers hebben daarop een reeks vragen beantwoord over de impact van het coronavirus op hun gezondheid, het gebruik van gezondheidsdiensten en hun levensstijl. De resultaten wijzen op enkele gewoontewijzigingen…

Dit onderzoek werd uitgevoerd van 16 tot 23 april, twee weken na het eerste, en maakte het mogelijk om de evolutie van de gewoontes van “opgesloten” Belgen te meten, maar ook om de toestand te vergelijken met een normale situatie, die in 2018 werd vastgesteld. Veel Belgen hebben een deel van hun koopkracht verloren: vier op de tien huishoudens geven toe dat ze een inkomensverlies hebben geleden en in 10% van de gevallen wordt dit verlies zelfs als “aanzienlijk” beschouwd.

Belgen zitten of liggen nog vaak…

Telewerken is hier mee verantwoordelijk voor: de gemiddelde Belg brengt, exclusief de slaap, meer dan… 8 uur in zittende of liggende houding door, dus 48% meer dan in 2018. Mannen zijn meer betrokken dan vrouwen en jongeren (18-24 jaar) dan ouderen (ouder dan 65 jaar).

Je bent aangekomen!

Als direct of indirect gevolg van telewerken geeft één Belg op vier toe dat er lichaamsgewicht is bijgekomen. Mannen geven toe minder geïnteresseerd te zijn in groenten en fruit, vrouwen hebben van hun kant meer snoep gegeten… In het onderzoek wordt niettemin benadrukt dat we over het algemeen onze eetgewoonten niet hebben veranderd.

Geweld

Uit het onderzoek blijkt met name dat 2 van de 5 slachtoffers van regelmatig (d.w.z. niet-crisis)geweld in deze periode meer geweld hebben ondervonden. Het gaat hierbij vooral om verbaal en psychologisch geweld.

Sociale betrekkingen

De Belgen voelen zich meer ontevreden over de sociale contacten in de tweede gezondheidsenquête van COVID-19 dan in de eerste (62% tegenover 58%).

Blijf je thuis?

Het aandeel van de bevolking dat zegt zich niet strikt te houden aan sociale afstands- en andere maatregelen is tussen de eerste en de tweede enquête licht gestegen. In dit opzicht houden jongeren minder vast aan de regels dan ouderen.


Terug naar het nieuwsoverzicht