Coronavirus: Eigenaar van een commercieel vastgoed? Je wordt verzocht om af te zien van een deel van de huurprijs…

De professionele unie van de vastgoedsector (UPSI) vraagt aan leden die hun commercieel vastgoed rechtstreeks verhuren om af te zien van de helft van de vaste bedragen die huurders in financiële moeilijkheden verschuldigd zijn.

visit.brussels – Eric Danhier

De UPSI geeft deze richtlijn uit voor de maanden april en mei, zolang de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, van kracht blijven. “We dringen er bij onze leden op aan om solidariteit te tonen met de detailhandelaren in de commerciële sector, die hard is getroffen door de coronaviruscrisis. Door deze inspanningen willen we zuurstof terugbrengen naar onze winkels”, zegt Olivier Carrette, CEO van UPSI.

Voor winkeliers in moeilijkheden en voor het deel van de huur dat niet is vrijgesteld, stelt UPSI een uitstel van betaling voor tot 31 december 2020.

Huurders met voldoende financiële reserves moeten hun huur blijven betalen, aldus de unie.

Tegelijkertijd vraagt de vastgoedsector de federale, regionale en lokale overheden om vrijstelling van de roerende voorheffing en andere belastingen en heffingen die verschuldigd zijn door eigenaars van commercieel vastgoed. Zij wenst dat deze bepaling van toepassing is voor de komende twee maanden, en indien mogelijk voor de gehele duur van de lockdown. De autoriteiten worden ook verzocht een garantiefonds op te richten om de huurders van commercieel vastgoed te dekken.

De banken zouden op hun beurt vrijstellingen moeten verlenen (rentelasten voor eigenaars van commercieel vastgoed in deze onrustige tijden), meent UPSI.


Terug naar het nieuwsoverzicht