Waarom je zeker geen wierookstokjes mag aansteken

Een aangename geur, een “bron van welzijn” of “positieve energie”. Geloof niet wat de verpakking je vertelt, want volgens Test Aankoop is wierook net zo schadelijk als sigaretten…

Wierookstokjes, die vaak als “zuiverend” worden verkocht, bevatten niet alleen natuurlijke producten. Naast plantaardige poeders, hars en bloesemsap bevatten ze ook houtskool en salpeter om de verbranding te vergemakkelijken. En dat zijn dan nog de “natuurlijkste” exemplaren.

Voor de chemische varianten (de meeste) is de cocktail angstaanjagend: benzeen, formaldehyde (beide kankerverwekkend), styreen, acroleïne (beide zeer irriterend)… Het verbranden van deze chemische stokken is giftig, irriterend en mogelijk kankerverwekkend.

De resultaten, na laboratoriumanalyses, hebben Test Aankoop er dan ook toe aangezet een brief te schrijven naar de betrokken overheidsdiensten, zowel in België als in Europa: “Wanneer de resultaten zoals die van onze test bekend zijn, zijn wij van mening dat niets doen geen optie is. Temeer daar deze producten, die inspelen op het welzijn, voor het overige nutteloos zijn. We verwachten daarom de komende maanden een grootschalig actieplan van de autoriteiten.”

Net als bij pakjes sigaretten vereist de consumentenvereniging voor de minst schadelijke producten (met natuurlijke stoffen) een aanduiding op het pakje die aangeeft dat het branden van deze wierook “gevaarlijk voor de gezondheid” is. De andere wierooksoorten (8 van de 10 geteste soorten!) moeten gewoon uit de handel worden genomen.


Terug naar het nieuwsoverzicht