Vastgoed: 3 zaken die anders zijn sinds 1 januari 2020

Een nieuw jaar gaat vaak gepaard met nieuwe wetten en regels. Over het algemeen zijn deze in Vlaanderen strenger dan in Wallonië…

visit.brussels – Jean-Paul Remy

1. Nationaal: Voorzichtiger kredietverstrekking

De NBB, de Nationale Bank van België, heeft de banken gevraagd om voorzichtiger te zijn bij het verstrekken van hypothecaire kredieten. Worden vooral geviseerd: leningen met een zeer hoge “loan to value” (d.w.z. een leenbedrag dat zeer dicht bij de waarde van het onroerend goed ligt) en leningen voor particulieren die niet van plan zijn om zelf in het onroerend goed te gaan wonen.

2. Wallonië: Pachtovereenkomst herzien

Deze hervorming is vooral gericht op boeren. In het verleden werd het overgrote deel van de huurcontracten mondeling afgesloten. Sinds 1 januari is het nu nodig om een schriftelijke en geregistreerde huurovereenkomst af te sluiten, met een begin- en einddatum.

3. Vlaanderen: Einde woonbonus

De woonbonus werd geschrapt. In het noorden van het land is het aantal aanvragen voor leningen hierdoor in het laatste kwartaal geëxplodeerd. De wetgever “compenseert” dit echter door de registratierechten te verlagen van 7 naar 6%. Dit geldt alleen voor goederen die na 1 januari 2020 zijn gekocht. Een andere bindende maatregel is de verplichting om aan strengere energiecriteria te voldoen.


Terug naar het nieuwsoverzicht