Lenen voor een huis wordt binnenkort moeilijker

De Nationale Bank van België (NBB) is de schroeven van het hypothecair krediet opnieuw aan het aandraaien.

De NBB heeft zopas een reeks richtlijnen uitgevaardigd voor de Belgische financiële sector, die gevraagd wordt om in de toekomst nog voorzichtiger te zijn bij het verstrekken van hypothecaire kredieten. Deze wending komt op een moment dat de NBB en het Europees Comité voor systeemrisico’s de afgelopen maanden en jaren een toename van de kwetsbaarheid van de Belgische hypotheekmarkt hebben vastgesteld.

Vanaf 1 januari

Deze nieuwe richtlijnen treden in werking op 1 januari 2020. Banken en verzekeringsmaatschappijen zullen vanaf dan voorzichtiger moeten zijn bij het verstrekken van leningen met een zeer hoge loan to value ratio (bedrag van de hypotheek in verhouding tot de waarde van het onroerend goed), met name voor hypotheken die door particulieren worden afgesloten voor een huis of appartement dat zij niet zelf in gebruik zullen nemen. Maatregelen die als “preventief” worden omschreven.

Concreet heeft de NBB drempels vastgesteld die als maatstaf dienen voor de toekenning van een hypothecair krediet. De drempels voor het bedrag van de lening in verhouding tot de waarde van het onroerend goed bedragen 90% voor eigen woningen, met een tolerantiemarge voor een hogere lening ter waarde van maximaal 35% van het leenvolume voor starters, 20% voor andere kredietnemers, en 80% voor huurwoningen, met een tolerantiemarge van maximaal 10% van het volume.

Voorzichtigheid maar geen wantrouwen

De NBB heeft duidelijk gemaakt dat dit initiatief geenszins bedoeld is om jonge gezinnen met een beperkt eigen vermogen te verhinderen een woning te kopen. Dit blijkt uit het feit dat het banken en verzekeringsmaatschappijen vrij staat om bijvoorbeeld een lening ter waarde van meer dan 90% te verstrekken voor een eerste woning, voor 35% van het totale volume aan hypothecaire leningen in dit segment. Dit laat dus enige flexibiliteit voor financiële instellingen die actief zijn op de hypotheekmarkt.

Voor de NBB is het hoofddoel de banken en verzekeraars aan te moedigen om op een louter preventieve basis meer voorzichtigheid te betrachten bij de toekenning van hypothecaire kredieten met een hoog risico en nog meer aandacht te besteden aan de solvabiliteit van de kredietnemer. Deze nieuwe maatregel vormt een aanvulling op de reeds bestaande maatregelen voor risico’s op de vastgoedmarkt. Waar eerdere maatregelen meer gericht waren op het waarborgen van de veerkracht van banken, is het nieuwe initiatief meer gericht op het stimuleren van een voorzichtiger kredietbeleid van banken en verzekeraars.


Terug naar het nieuwsoverzicht