Moet je het onkruid van je stoep verwijderen?

Op de stoep voor je woning of appartement groeit er tussen de tegels gras of onkruid. Ben jij verplicht om dat te verwijderen of is dat een taak voor de gemeente of stad waar je woont?  Wat riskeer je als je het zomaar laat groeien?

De burgemeester van het West-Vlaamse Mesen kondigde aan boetes te zullen laten uitschrijven voor inwoners die hun stoep niet vrijmaken van onkruid. Maar kan dat eigenlijk wel en ben ook jij verantwoordelijk voor het onkruid dat op de stoep voor je woning staat?.

Verplichting

In heel wat politiereglementen van steden en gemeenten staat wel degelijk een verplichting om de stoep voor je woning te onderhouden. Je moet die dan niet enkel vrijmaken bij sneeuw of ijzel maar bv. ook het onkruid van de stoep verwijderen en zelfs uitwerpselen van (andermans) honden opruimen.  Om te weten of dit ook waar jij woont het geval is, is het belangrijk er het politiereglement op na te lezen.  In het reglement kan ook bv. staan dat je hiervoor geen pesticiden of herbiciden mag gebruiken.

Sanctie

Hou je je daar niet aan, dan riskeer je een GAS-boete te krijgen. Strikt gezien zou je ook aansprakelijk gesteld kunnen worden als er bv. iemand ten val komt doordat er onkruid staat op je stoep. In de praktijk is dit risico evenwel beperkt.

En in een appartementsgebouw?

Als er sprake is van een appartementsgebouw, rust de verplichting om de stoep proper te maken in principe op de bewoner van het gelijkvloers. Zijn er geen appartementen op het gelijkvloers dan moet de stoep meestal worden vrijgemaakt door de bewoner van de eerste verdieping.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)


Terug naar het nieuwsoverzicht