Brussel: lenen aan 0% rente om een huis te kopen?

15/05/2019

De Franstalige socialistische partij (PS) wil de aankoop van onroerend goed voor Brusselaars met een bescheiden inkomen vergemakkelijken. Om dat te bekomen, hebben ze een opmerkzaam voorstel klaar.

Het is geen geheim dat het eigendomspercentage door de hoge prijzen in Brussel veel lager ligt dan in Wallonië en Vlaanderen. Om ervoor te zorgen dat mensen met kleine en middelgrote inkomens huiseigenaren kunnen worden, stelt Ahmed Laaouej daarom "een 0%-tarief voor het Woningfonds" voor, legt hij uit aan Sudpresse. Dit "Woningfonds is een publiek instrument dat geld uitleent onder bepaalde voorwaarden, waaronder het niet overschrijden van een bepaald inkomensniveau". Huishoudens met een laag inkomen en jongeren worden daarom aangetrokken door de lage rentetarieven en Ahmed Laaouej is verheugd over het succes dat de formule met 841 leningen in 2017 al heeft opgeleverd.

"Maar we kunnen nog beter doen," zei hij tegen Sudpresse. De bedoeling is dus om de rente te verlagen tot…. nul. Deze aanpak heeft uiteraard kosten, die door de PS op 20 miljoen euro worden geschat. De partij is ervan overtuigd dat dit bedrag "gecompenseerd zal worden door het feit dat de bevolking in Brussel in stand zal houden".

Sudpresse wierp ook de vraag op in hoeverre dit nultarief geen oneerlijke concurrentie voor de banken vormt. "Banken hebben meer vrije ruimte om te bepalen hoe ze willen financieren wat ze willen. Bovendien zitten we met een openbare structuur met beperkte middelen, waardoor niet aan alle verzoeken kan worden voldaan. En we spreken hier over een doelstelling van sociaal beleid en de rechtbanken aanvaarden die", antwoordde Laaouej.