Is wonen in Brussel slecht voor de gezondheid?

Slechts acht van de 250 gemeten locaties in het Brusselse Gewest hebben een stikstofdioxidegehalte (NO2) dat onder het door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen plafond van 20 µg/m³ ligt. Dat zeggen Ecolo en Groen op basis van een meetcampagne.

Erger nog, bijna 30% van de meetpunten overschrijdt de Europese norm van 40 µg/m³, vergeleken met slechts 9% vorig jaar, volgens deze studie. De hoogste waarden werden dan ook gevonden in de buurt van de drukste buurten, zoals in de Botanique, de Tervuursesteenweg, Sainctelettesquare of de Belliardstraat. Maar de vervuiling door het verkeer heeft gevolgen voor de hele regio, benadrukken de groenen.

Zij maken zich vooral zorgen over de hoge niveaus die rond sommige scholen worden aangetroffen, zoals die in Parvis de Saint-Gilles (49 µg/m³), Sacré-Coeur College in Ganshoren (48 µg/m³) of Sint-Joris in de achthoek (44 µg/m³). De groenste gemeenten hebben betere resultaten, hoewel de omgeving van sommige parken en kleuterscholen de WHO-norm overtreft.

Welke oplossingen?

Ecolo en Groen pleiten voor een vermindering van het autoverkeer, meer groen, beter geïsoleerde gebouwen, meer infrastructuur voor fietsers en beter openbaar vervoer, de voltooiing van het GEN-netwerk of de vervanging van de bedrijfswagen door een mobiliteitsbudget voor de werknemer. Zij verzetten zich ook tegen de uitbreiding van de ring.


Terug naar het nieuwsoverzicht