Een condensatieketel: de moeite waard?

Je moet een nieuwe ketel installeren of je oude vervangen en iedereen raadt je aan om voor een condensatieketel te kiezen. Allemaal goed, maar wat wordt er nu bedoeld met een “condensatieketel”?

Na bestudering van de verschillende mogelijke verwarmingssystemen, heb je beslist over te stappen op een aardgas- of condensatieketel. Maar wat betekent dit in de praktijk?

Beter rendement

Het basisprincipe van dit type ketel is om meer energie terug te winnen dan met een conventionele ketel. Dit maakt het mogelijk om efficiënter te werken en dus energie te besparen. Hoe? Door energie terug te winnen uit de warmte van de verbrandingsgassen.

Warmte-uitwisseling

Bij een conventionele ketel wordt de warmte uit de verbrandingsgassen niet teruggewonnen en verdwijnt deze dus gewoon. Bij een condensatieketel gaat deze warmte niet verloren maar wordt ze teruggewonnen via een wisselaarsysteem. Het principe is eenvoudig: het verwarmingscircuit komt, na de verwarming van het huis, via een warmtewisselaar weer in contact met de verbrandingsgassen. Dankzij deze uitwisseling kan het water in het verwarmingscircuit worden verwarmd door condensatie van de waterdamp in de verbrandingsdampen. Condensatie is een exotherme reactie waarbij warmte vrijkomt die het water in het verwarmingscircuit verwarmt.

Optimale werking bij lage temperaturen

Let er in de praktijk op dat een condensatieketel het best opereert met een verwarmingssysteem dat bij lage temperaturen werkt. Een vloerverwarmingssysteem, bijvoorbeeld. Want hoe lager de retourtemperatuur van het verwarmingscircuit, hoe efficiënter de condensatie.

Condensaat evacueren

Ten slotte moet je er rekening mee houden dat als je een condensatieketel installeert, je het condensaat moet evacueren. Zorg daarom voor een aansluiting om dit water af te voeren naar het afvoersysteem. Ter informatie: een conventionele condensatieketel voor een gemiddeld huis produceert ongeveer 14 liter condensaat per uur.


Terug naar het nieuwsoverzicht