Geconnecteerde afvalbakken in Wallonië

Gedurende één jaar zullen 4 Waalse gemeenten geconnecteerde vuilnisbakken testen. Sensoren zullen in openbare afvalbakken worden geplaatst en waarschuwen de gemeente wanneer de vuilnisbak overloopt of beschadigd is.

Wat is het nut van een geconnecteerde vuilbak?

Minder afval op de grond, maar ook een efficiënter beheer van de inzamelroutes door dat op een “intelligente” manier te doen. Overvolle openbare vuilnisbakken trekken immers een heleboel ander afval aan. Het is dit trieste fenomeen dat de vzw Be WaPPP wil bestrijden. “Helaas is niet alles voorspelbaar op het gebied van openbare netheid. Voor gemeenten is het niet makkelijk om efficiëntie en goed beheer te combineren: de vuilnisbakken leegmaken om ‘overstromen’ te vermijden, maar niet te veel om hun budget niet uit te putten”, vat Benoit Bastien, hoofd van de vzw Be WaPPP samen.

Wat is een geconnecteerde vuilbak?

Het is een afvalbak die op zonne-energie “werkt”. De sensoren kunnen de vulniveaus detecteren en de gemeente waarschuwen zodra het niveau 75% bereikt, of als de bak beschadigd is. Beter nog: deze bakken zijn gekoppeld aan een kaartsysteem dat een geoptimaliseerde ophaalroute genereert. De gemeente kent dus op elk moment de vullingsgraad van de bakken en de staat waarin ze verkeren. Zo kan het de inzamelingsfrequentie aanpassen aan de realiteit, de rondes anders organiseren of zelfs enkele beschadigde bakken vervangen.

De eerste sensoren werden begin september 2018 geïnstalleerd in de 4 pilootgemeenten. Er zijn verschillende configuraties: Namen voor stedelijke gebieden, Juprelle en Les-Bons-Villers voor landelijke gebieden en La Calamine (Kelmis) voor semi-stedelijke gebieden. Conclusies worden pas in september 2019 getrokken. Indien gevalideerd door veldmedewerkers, zal de uitvoering op grotere schaal en in andere gemeenten worden overwogen.


Terug naar het nieuwsoverzicht