Vrouw in ziekenhuis door vochtigheid sociale woning?

Josiane, 72 jaar, woont al 18 jaar in dezelfde sociale woning in Jemappes. Tot ze in het ziekenhuis belandde…

Sudpresse

De woning behoort toe aan het bedrijf Toit & Moi. Het minste wat we kunnen zeggen, is dat de vele vochtplekken de binnenkant van het huis domineren. Onze collega’s van Sudpresse zagen ook veel (zwarte) schimmelvlekken.

Josiane sukkelt met haar gezondheid. Behalve huidproblemen, ademt ze slecht en ze werd daarvoor ook opgenomen in het ziekenhuis. Tegenwoordig woont ze in bij haar zoon en beschikt ze over zuurstoftanks…

sudpresse

Ze nam uiteraard contact op met het bedrijf maar kreg als antwoord dat haar geen nieuwe woning kon worden aangeboden. Wel werden renovatiewerken beloofd. “Ze zullen me nog zieker maken,” zei ze tegen Sudpresse.

Volgens Toi & Moi is er inderdaad te veel vocht aanwezig in het pand, al zou dat te wijten zijn aan een gebrek aan ventilatie. “Als mevrouw Glineur het werk weigert, kunnen we niets doen. Het einde van de huurovereenkomst laat ons toe om de woning weer in orde te brengen. De procedure ligt in handen van de vrederechter.”


Terug naar het nieuwsoverzicht