Waarom deze 3 appartementen voor 30% onder de marktprijs werden verkocht…

Het is een absolute première in Wallonië: een vereniging in Hannuit, in Luik, heeft 3 energiezuinige appartementen verkocht voor 30% onder de marktprijs. Al waren daar ook redenen voor…

Het gaat om een pilootproject van de vzw Collectif Logement die in Hannuit gevestigd is. Het doel is om mensen met een lager inkomen aan te sporen om te investeren in vastgoed. In totaal werd € 700.000 geïnvesteerd in 3 appartementen, elk met 3 slaapkamers. Ze hebben een bewoonbare oppervlakte tussen 90 en 125 m².

De appartementen werden verkocht voor prijzen tussen € 120.000 en € 140.000 of 30% onder de marktprijs. Ze werden verkocht met “recht van opstal” met een limiet op 50 jaar.

Recht van opstal?

Het recht van opstal is een recht om in, op of boven een onroerende zaak van een andere persoon gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben. Het opstalrecht is een uitzondering op het recht van natrekking, volgens hetwelk deze opstallen in principe automatisch eigendom zouden zijn van de grondeigenaar. Het opstalrecht kan voor een maximumduur van vijftig jaar worden toegestaan.

En na 50 jaar?

Benoît Boucquiau, verantwoordelijke van het project, legt uit aan Sudpresse: “Logischerwijs zullen de appartementen weer eigendom worden van de vzw, die ofwel een nieuw recht van opstal uitvaardigt of ze opnieuw verkoopt, wat trouwens niet het doel is want we willen ons oorspronkelijke doel behouden. Maar er staat nog niets vast. Op 50 jaar tijd kan er veel veranderen.”

Wat zijn de criteria?

Een kandidaat-koper moet aan verschillende criteria voldoen: over een bescheiden inkomen beschikken, nog geen eigenaar zijn… Benoît Boucquiau voegt daar aan toe dat eenoudergezinnen bevoordeeld worden.

Geïnteresseerd?

Op dinsdag 11 september om 19u en op zaterdag 15 september om 10u wordt een infosessie georganiseerd die het project en de filosofie erachter uitgebreid uit de doeken doet. Geïnteresseerden moeten aanwezig zijn, willen ze aanspraak maken op een goedkope flat.

Meer info? Bel naar 019/51.09.79


Terug naar het nieuwsoverzicht