4 zaken die je moet weten over de verplichting om dubbel glas te plaatsen in Vlaanderen

Tegen 1 januari 2020 moet elke woning of appartement in Vlaanderen minstens dubbel glas hebben. Wat houdt deze verplichting juist in en wat zijn de gevolgen als je je er niet aan houdt? Wie beslist er binnen een appartementsgebouw over het plaatsen van dubbel glas?

Wat houdt de verplichting in?

Elke woning of appartement in Vlaanderen moet vanaf 1 januari 2020 minstens dubbel glas hebben. Het gaat daarbij om een minimumvereiste. Dat betekent dan ook dat je als eigenaar wel verder mag gaan en bv. hoogrendementsglas mag plaatsen. Op deze verplichting bestaan er in principe geen uitzonderingen. Als er sprake is van gebouwen waar het bouwtechnisch of juridisch onmogelijk is om dubbel glas te plaatsen kan eventueel wel overmacht worden ingeroepen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan bepaalde beschermde monumenten.

De verplichting geldt echter niet voor alle ramen binnen een gebouw. Zo moet er geen dubbel glas worden geplaatst in traphallen en inkomhallen. De ramen van leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers moeten integendeel wel minstens dubbel glas hebben.

Hoe wordt de plicht gesanctioneerd?

Hou je je niet aan deze verplichting, dan riskeer je dat je woning ongeschikt wordt verklaard. Meer bepaald krijg je vanaf 2020 drie strafpunten als er binnen je woning of appartement één raam is dat geen dubbele beglazing heeft. Zijn er meerdere ramen met enkel glas dan krijg je negen strafpunten. Vanaf 2023 wordt de sanctie strenger en worden de strafpunten opgetrokken tot respectievelijk negen (voor één raam) of vijftien (voor meer dan één raam). Vanaf 15 strafpunten wordt je woning ongeschikt verklaard.

Als je woning ongeschikt wordt verklaard dan kan je die niet meer verhuren. Het lopende huurcontract kan ook nietig verklaard worden. Je loopt bovendien het risico dat je woning die ongeschikt is wordt opgenomen in een inventaris waarbij je als eigenaar riskeert een heffing te moeten betalen. Zolang je woning op de inventaris staat rust er ook een recht van voorkoop op.

Kan je een premie krijgen?

Aan het vervangen van de ramen van je woning zijn er aanzienlijke kosten verbonden. Het is dan ook handig te weten dat je voor het plaatsen van nieuwe ramen wel eens een premie kan krijgen. Wat je precies allemaal kan vragen is afhankelijk van gemeente tot gemeente. Via de website https://www.energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule kan je nazien welke premies jij concreet kan aanvragen.

Hoe zit het in een appartementsgebouw?

De verplichting om minstens dubbel glas te hebben geldt ook binnen appartementsgebouwen. Zoals we eerder al aangaven is dubbel glas niet nodig in de inkomhal of trappenhal.

Als eigenaar van een appartement moet je in eerste instantie nakijken of de ramen binnen je appartement privatief zijn dan wel behoren tot de gemene delen van het gebouw. Je vindt dat terug in de statuten van het gebouw.

Zijn de ramen privatief (wat in de meeste gebouwen het geval is) dan moet je zelf de kosten van de vervanging dragen. Strikt gezien kan je dan ook zelf beslissen wanneer je de ramen vervangt. Hou er wel rekening mee dat er in het reglement van mede-eigendom en/of het reglement van inwendige orde strikte regels kunnen staan over het uitzicht van het gebouw. Die moet je naleven. Ook zonder die regels moet je ervoor zorgen dat je bij de vervanging van je ramen het uniforme uitzicht van het gebouw bewaart. Wil je of kan je dat niet doen, dan moet je de toestemming van de algemene vergadering krijgen met de geplande werken.

Behoren de ramen tot de gemeenschappelijke delen van het gebouw, dan moet de beslissing om ze te vervangen worden genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Die beslist met een ¾ meerderheid van stemmen. Vanaf 1 januari 2019 zal een minder strenge meerderheidsvereiste gelden. Voor renovaties is dan in principe een 2/3 meerderheid nodig. Is de renovatie nodig om in orde te zijn met wettelijke voorschriften (zoals bv. rond dubbel glas) dan volstaat vanaf 1 januari 2019 een gewone meerderheid.

Jan Roodhooft, advocaat (www.ra-advocaten.be)


Terug naar het nieuwsoverzicht