Opmerkelijk: Eigenaar wist niet dat zijn grond tot parkeerplaats omgebouwd zou worden!

Het komt niet iedere dag voor dat je er via affiches en de pers achterkomt dat je eigen terrein tot parkeergarage wordt omgebouwd. Laurent Tricot is niet van plan dit zomaar over zich heen te laten komen…

Het is allemaal begonnen met een project van het Waals Gewest met betrekking tot de straatweg van Ghlin in de buurt van Bergen. Ter compensatie voor het feit dat parkeren langs deze weg verboden wordt, wil het Gewest een nieuwe openbare parking met een parkeercapaciteit van 35 plaatsen bouwen.

De openbare inspraakronde is onlangs afgesloten. Maar het lijkt erop dat de autoriteiten een cruciaal detail vergeten zijn: de grond behoort hen niet toe… « Ik was met stomheid geslagen toen ik de kadastrale gegevens van ons terrein vermeld zag staan op de affiches die de openbare inspraakronde aankondigden en later toen ik [het artikel van Sudpresse] las » reageert Laurent Tricot. Samen met een aantal verwanten is hij eigenaar van deze grond, evenals van enkele andere percelen en gebouwen in de omgeving. « Er is nooit contact met ons opgenomen, noch door de stad, noch door het Waals Gewest. Iemand van het Waals Gewest heeft mijn schoonvader in 2014 weliswaar gevraagd wat zijn plannen met dit terrein waren… Maar daar is het toen bij gebleven. En wij gaan ons terrein echt niet verkopen! »

Bron: Sudinfo.be


Terug naar het nieuwsoverzicht