Cookies beleid

Onderwerp

Dit beleid is opgesteld door Immovlan SA, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Koningsstraat 100, 1000 Brussel, geregistreerd bij Carrefour Bank voor Bedrijven, onder het nummer BE 432.916.146 (hierna "de data controller" genoemd).

Het doel van dit beleid is bezoekers van de website gehost op het adres immo.vlan.be (hierna de ‘website’ genoemd) informeren over hoe de cookies door de data controller worden gebruikt.

Dit beleid is in overeenstemming met de wens van de data controller om volledig transparant te handelen, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot privacybescherming ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de herroeping van Richtlijn 95/46 / EG (hierna "de algemene verordening gegevensbescherming" genoemd).

Dit cookiebeleid bindt de gebruiker van de website en de data controller, in overeenstemming met het privacybeleid dat door de data controller is vastgesteld. Het beleid met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens van de gebruiker is beschikbaar via de volgende link: https://immo.vlan.be/nl/privacy.

Als de gebruiker wil reageren op één van de hieronder beschreven procedures, kan de gebruiker contact opnemen met de data controller:

Via e-mail: privacy@immovlan.be.
Per post: Immovlan, Koningsstraat 100, 1000 Brussel.

Gebruik en beheer van ‘cookies’

Algemene principes Dit artikel geeft informatie over het gebruik van cookies op de website.

Dit cookiebeleid is van toepassing op de website. Ze worden beheerd door de data controller.

De website maakt gebruik van cookies om de navigatie op de website handiger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website, anderen verbeteren de gebruikerservaring.

De meeste webbrowsers zijn zo geconfigureerd dat ze cookies automatisch accepteren. Als de gebruiker zijn beheer wil aanpassen, moet hij de instellingen van zijn browser wijzigen. Hij vindt hier meer informatie over onder het kopje "Cookie Management" van deze bepaling.

Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat de gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het cookiebeheer dat hieronder wordt beschreven.

Definitie van cookies . Een "cookie" is een gegevens- of tekstbestand dat de server van een website tijdelijk of permanent registreert op de apparatuur van de gebruiker (harde schijf van de computer, tablet, smartphone of een ander vergelijkbaar apparaat) via zijn browser. Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden waarmee de data controller samenwerkt.

Cookies bevatten een bepaalde hoeveelheid informatie, zoals de taalvoorkeuren van bezoekers of de inhoud van hun winkelwagentje. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van een website of zorgen ervoor dat de afbeeldingen correct worden weergegeven en dat de applicaties goed werken op de website. Weer anderen zorgen ervoor dat de inhoud en / of reclame van een website aangepast wordt op de gebruiker.

Gebruik van cookies op de website. De website gebruikt verschillende soorten cookies:

  • Essentiële of technische cookies : deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website, zorgen voor goede communicatie en zijn bedoeld om de navigatie te de vergemakkelijken;
  • Statistische of analytische cookies : deze cookies worden gebruikt om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om hun surfgedrag te bekijken wanneer ze de website bezoeken. Dit verbetert de navigatie van de gebruiker en maakt het gemakkelijker voor hem om te vinden waarnaar hij op zoek is;
  • Functionele cookies : deze cookies maken het mogelijk specifieke functionaliteiten op de website te activeren om de bruikbaarheid en ervaring voor de gebruiker te verbeteren, met name door rekening te houden met zijn keuze van voorkeuren (bijvoorbeeld de taal);
  • Prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Ze kunnen de inhoud en prestaties van de website evalueren en verbeteren (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers te tellen, de meest populaire pagina's of klikken te identificeren) en commerciële voorstellen beter af te stemmen op persoonlijke voorkeuren van de gebruiker;
  • Reclame of commerciële cookies : dit zijn bestanden die bedoeld zijn om gegevens te verzamelen met betrekking tot het profiel van bezoekers en die kunnen worden geïnstalleerd of gelezen door derden waarmee de data controller samenwerkt om de effectiviteit van een advertentie of webpagina te meten en deze beter aanpassen op de interesses van de gebruiker;
  • Tracking-cookies : de website gebruikt tracking-cookies via Google Analytics om de data controller te helpen meten hoe gebruikers omgaan met de inhoud van de website en om geheel anoniem bezoekstatistieken te genereren. Deze statistieken verbeteren de website voortdurend en voorzien de gebruiker van relevante inhoud.

De data controller gebruikt Google Analytics om een overzicht te krijgen van het websiteverkeer, de oorsprong van dit verkeer en de bezochte pagina's. Dit betekent dat Google optreedt als uitvoerder.

De informatie die wordt verzameld door Google Analytics wordt zo anoniem mogelijk gegenereerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de personen te identificeren die de website bezoeken.

Voor meer informatie kunnen gebruikers het gegevensbeschermingsbeleid van Google bekijken op https://policies.google.com/privacy

De data controller kan ook cookies en tags gebruiken om informatie te verzamelen over surfgedrag van gebruikers op websites en applicaties die tot zijn advertentienetwerk behoren.

Een tag is een onzichtbaar afbeeldingsbestand dat de navigatie van de gebruiker bijhoudt op één of meer websites en / of applicaties. Daarnaast kunnen andere commerciële cookies worden geïnstalleerd door adverteerders wanneer hun advertentie wordt weergegeven.

Commerciële cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De informatie die wordt verzameld met behulp van commerciële cookies en tags wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten en om de advertenties op de website en overige websites die deel uitmaken van het advertentienetwerk, of websites waarvoor de verwerkingsvertegenwoordiger advertentieservices aanbiedt, beter te personaliseren.

De bewaartermijn van cookies is afhankelijk van het soort cookie: essentiële cookies worden over het algemeen bewaard tot de browser sluit, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en prestatiecookies, 4 jaar.

De data controller machtigt publieke zoekmachines om de website te bezoeken via 'spiders' met als enig doel de toegang en inhoud van de website mogelijk te maken via hun zoekmachines, zonder dat de data controller het recht verleent om de website te archiveren. De data controller behoudt zich het recht voor om de autorisatie zoals vermeld in dit artikel op elk moment in te trekken.

Om aanbiedingen te doen die de gebruiker kunnen interesseren, kan de data controller overeenkomsten sluiten met reclamebureaus op internet. Zij krijgen toestemming van de data controller om advertenties op de website te plaatsen. Wanneer de gebruiker de website bezoekt, kunnen reclamebureaus ook informatie verzamelen.

Cookie management. De meeste browsers zijn ingesteld zodat ze cookies automatisch accepteren, maar ze bieden allen de mogelijkheid om de instellingen aan te passen op basis van gebruikersvoorkeuren.

Als de gebruiker niet wil dat de website cookies op zijn computer / mobiele apparaat plaatst, kan hij deze eenvoudig beheren of verwijderen door de browserinstellingen te wijzigen. De gebruiker kan ook zijn browser programmeren om hem een bericht te sturen wanneer hij een cookie ontvangt en hierna besluiten deze wel of niet te accepteren.

Als de gebruiker bepaalde cookies wil blokkeren en / of beheren, kan hij dit doen door de link te volgen die is gekoppeld aan zijn browser:

Internet Explorer : https://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Chrome : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl
Firefox : https://support.mozilla.org/nl-BE/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari : https://support.apple.com/kb/PH5042

Om niet langer te worden getraceerd door Google Analytics op een website, kan de gebruiker de volgende website raadplegen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

In het geval dat de gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet of slechts gedeeltelijk doorzoekbaar en / of bruikbaar zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit beleid is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit beleid is onderworpen aan de Belgische wetgeving en valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Verschillende bepalingen

De data controller behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit beleid op elk gewenst moment te wijzigen. De wijzigingen worden gepubliceerd met een waarschuwing over de inwerkingtreding ervan.

Deze versie van het cookiebeleid dateert van 2022-10-03.