Advies - pagina 97

Hier kan u de meest recente adviezen in de rubriek “Vastgoed advies” vinden. We verzamelen en selecteren de meest relevante adviezen over Vastgoed om u op de hoogte te houden van events, trends en de legale aspecten omtrent Vastgoed in België.

Je huurder laat je aannemer niet binnen: dit zijn je rechten

Als er dringende herstellingen nodig zijn aan de woning of het appartement dat je verhuurt, moet je huurder ze toelaten. Spreek met hem af wanneer je aannemer langskomt. Is je huurder niet thuis dan mag je niet zo maar binnengaan.     Als verhuurder heb je het recht om dringende herstellingen te (laten) doen aan … Continue reading “Je huurder laat je aannemer niet binnen: dit zijn je rechten”

Je huurder in collectieve schuldenregeling?

Als je huurder zijn huur niet correct betaalt en in collectieve schuldenregeling gaat, riskeer je je geld deels kwijt te zijn. Doe een aangifte van schuldvordering.     Als je huurder in collectieve schuldregeling gaat, betekent dat dat hij in niet te beste financiële papieren zit en dat hij zijn schulden niet meer kan betalen. … Continue reading “Je huurder in collectieve schuldenregeling?”

Als je huurder langer wil blijven…

Als een huurovereenkomst eindigt na een opzeg, kan je huurder nog een verlenging vragen wegens buitengewone omstandigheden. Raak je het onderling niet eens, dan heeft de vrederechter het laatste woord.     Je verhuurt een huis of appartement waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft. Jij of je huurder zeggen de huurovereenkomst op (bv. omdat je … Continue reading “Als je huurder langer wil blijven…”

Kan een huurder extra sloten vragen?

Je huurders kunnen je niet verplichten om extra beveiligingsmaatregelen te nemen tegen mogelijke diefstallen in het huis dat je verhuurt. Het volstaat dat de woning kan worden afgesloten.     Je huurder vraagt je om in de voordeur van het huis dat je verhuurt een veiligheidsslot te plaatsen. Hij vraagt ook een extra grendel op … Continue reading “Kan een huurder extra sloten vragen?”

Heeft een huurder voorkooprecht?

Je wil een huis, appartement of handelspand dat je verhuurt graag verkopen. Moet je in dat geval aan je huidige huurder een voorkooprecht geven?     Als je de woning, het appartement of het handelspand dat je verhuurt wil verkopen, heeft je huurder geen voorkooprecht tenzij je dat expliciet met hem overeenkwam. Bij een pacht … Continue reading “Heeft een huurder voorkooprecht?”

Niet tevreden over de syndicus: wat kan je doen?

Als mede-eigenaar in een appartementsgebouw ben je niet tevreden over de diensten van de syndicus. Kan je dan eisen dat een andere syndicus wordt aangesteld?     In een appartementsgebouw beslist de algemene vergade-ring van mede-eigenaars met een gewone meerderheid van stemmen met welke syndicus in zee wordt gegaan. Als individuele mede-eigenaar kan je dat … Continue reading “Niet tevreden over de syndicus: wat kan je doen?”

De 3 manieren om een huurwaarborg te geven

Als je een woning of appartement verhuurt waarin je huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, kan je huurder kiezen tussen drie soorten van huurwaarborg. Hij hoeft daarbij niet noodzakelijk twee maand huur te storten op een geblokkeerde rekening.     Als je een woning of appartement verhuurt in het kader van de woninghuurwet mag je huurder kiezen … Continue reading “De 3 manieren om een huurwaarborg te geven”

Kan je je huurder de kosten van de makelaar laten betalen?

Je kan je huurder niet verplichten om de kosten van een makelaar (om het pand opnieuw te huur te stellen) te betalen. Doe je dat toch dan is zulke bepaling niet geldig.     Als je huurder de huurovereenkomst van je woning of appartement beëindigt, moet je op zoek gaan naar een andere huurder. Mogelijks … Continue reading “Kan je je huurder de kosten van de makelaar laten betalen?”

Moet een huurder poetsen bij het einde van de huur?

Op het moment dat de huurovereenkomst een einde neemt moet je huurder je woning of appartement in propere staat teruggeven, mits hij het ook in zulke toestand kreeg. Je kan in de huurovereenkomst verduidelijken wat hier onder moet worden verstaan.     Op het moment dat je huurder het huurhuis verlaat moet hij al zijn … Continue reading “Moet een huurder poetsen bij het einde van de huur?”

Kan je je garage apart verkopen?

Je bent eigenaar van een appartement, garage en kelder in een appartementsgebouw. Je wil je garage verkopen aan een buur of aan een andere eigenaar in het gebouw. Je appartement wil je niet verkopen. Maar kan je beide zo maar los van elkaar verkopen of moeten ze samen worden verkocht?       Als je … Continue reading “Kan je je garage apart verkopen?”