Advies - pagina 103

Hier kan u de meest recente adviezen in de rubriek “Vastgoed advies” vinden. We verzamelen en selecteren de meest relevante adviezen over Vastgoed om u op de hoogte te houden van events, trends en de legale aspecten omtrent Vastgoed in België.

Het lot van een aannemingsovereenkomst bij een echtscheiding

Als een koppel uiteen gaat, eindigt het contract dat ze hebben met hun aannemer daardoor natuurlijk niet automatisch. Hier volgt wat hen te wachten staat…     Geen overmacht   Een echtscheiding is geen vorm van overmacht die een bouwheer toelaat om zijn contract met een aannemer dadelijk stop te zetten. Er is immers maar … Continue reading “Het lot van een aannemingsovereenkomst bij een echtscheiding”

Meerdere eigenaar van één appartement: wie stemt op de algemene vergadering?

Als je samen met anderen eigenaar bent van een appartement, moet je overeenkomen wie jullie vertegenwoordigt op de algemene vergadering. Anders wordt je stemrecht geschorst.     Er kunnen zich heel wat situaties voordoen waarin een appartement eigendom is van meer dan één persoon. Zo gebeurt het bv. in het kader van een erfenis geregeld … Continue reading “Meerdere eigenaar van één appartement: wie stemt op de algemene vergadering?”

Huurder zegt op: waarop heb je recht?

Als je een woning verhuurt voor negen jaar, kan je huurder de huur altijd opzeggen. Hij moet dan wel een opzegtermijn naleven en soms een vergoeding betalen.     Je huurder kan een negenjarig huurcontract op elk moment opzeggen. Het volstaat dat hij een opzegtermijn van drie maanden naleeft. Deze opzegtermijn gaat in op de … Continue reading “Huurder zegt op: waarop heb je recht?”

3 manieren om je huur tijdig betaald te krijgen

Als je een huis verhuurt, is het belangrijk dat je huurder tijdig de huur betaalt. Selecteer je huurder daarom grondig en reageer adequaat (zonder discriminatie*) als je geen correcte betaling ontvangt. Neem je voorzorgen Selecteer je huurder grondig. Je mag hem daarbij vragen dat hij je een loonfiche laat zien. Zet verder in het huurcontract … Continue reading “3 manieren om je huur tijdig betaald te krijgen”

Ijs of sneeuw : welke appartementsbewoner moet de stoep ruimen?

Ook als je in een appartementsgebouw woont moet de stoep ijs- en sneeuwvrij worden gemaakt. Dit is vaak de taak van de bewoners van het gelijkvloers.   Het is een verplichting. De meeste steden en gemeenten hebben een politiereglement waarinstaat dat inwoners verplicht zijn om hun stoep vrij te maken van sneeuw en ijzel. Doe … Continue reading “Ijs of sneeuw : welke appartementsbewoner moet de stoep ruimen?”

Hoe worden de gemeenschappelijke kosten in een appartementsgebouw verdeeld?

Als eigenaar van een appartement betaal je een deel van de gemeenschappelijke kosten. In het reglement van mede-eigendom vind je terug hoe deze kosten verdeeld worden.   De eigenaar van een appartement betaalt zelf de kosten die specifiek aan zijn appartement zijn verbonden. Denk daarbij bv. maar aan het verbruik van water en elektriciteit. Daarnaast … Continue reading “Hoe worden de gemeenschappelijke kosten in een appartementsgebouw verdeeld?”

Een geërfd huis te koop stellen via een makelaar: wie moet tekenen?

Zet als mede-erfgenaam het huis of appartement dat je erft niet alleen te koop bij een makelaar. Laat de andere erfgenamen de makelaarsopdracht mee ondertekenen…     Als je samen met je broers en/of zussen een onroerend goed erft, ben je daar niet alleen eigenaar van. Je bent dan wat men noemt in onverdeeldheid. Dat … Continue reading “Een geërfd huis te koop stellen via een makelaar: wie moet tekenen?”

Het is weer januari : tijd om de huur te indexeren?

Het is een vaak voorkomend misverstand dat alle huurprijzen in januari moeten worden geïndexeerd. Je moet dat integendeel doen op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huur.

Hoe reageren als je huurder een huurhernieuwing vraagt?

Als je een handelspand verhuurt kan je huurder een huurhernieuwing vragen. Als verhuurder kan je dan op verschillende manieren reageren.      Bij een handelshuur voor negen jaar heeft je huurder het recht drie keer een huurhernieuwing te vragen. De totale duur van de huur kan dus 36 jaar worden.   Je huurder kan meerbepaald … Continue reading “Hoe reageren als je huurder een huurhernieuwing vraagt?”

Wie draait op voor een diefstal op de werf?

Op bouwwerven worden geregeld machines en bouwmaterialen gestolen. Door een ABR-verzekering te nemen kan je je hiertegen verzekeren.     Je bent zelfbouwer   Als je je woning zelf zet draai jij op voor diefstallen op de werf. De leverancier van de bouwmaterialen is niet meer aansprakelijk voor een diefstal vanaf het moment dat de … Continue reading “Wie draait op voor een diefstal op de werf?”